Lời Chúa: Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên

Đèn phải sáng

Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mc 4,21-25

21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? 22 Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. 24 Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. 25 Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.

“Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi” (Mc 4,21.24)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Hai dụ ngôn nhỏ này tiếp liền những đoạn Phúc Âm của các ngày trước và triển khai thêm chủ đề nghe Lời Chúa.

– Dụ ngôn chiếc đèn: kẻ nghe Phúc Âm giống như chiếc đèn:

a/ Họ phải loan truyền Phúc Âm cho những người khác biết nữa.

b/ Họ phải sống những gì đã nghe, có như thế cuộc sống họ sẽ chiếu tỏa ánh sáng ra những người chung quanh.

– Dụ ngôn cái đấu: người nào càng biết nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa thì càng được ban thêm ơn; trái lại kẻ chỉ nghe mà không sống thì không được ban thêm ơn gì, mà cả những ơn họ đang có cũng bị lấy đi mất.

B- Suy gẫm (… nẩy mầm)

1. Lời Chúa quả có sức chiếu sáng rất mạnh. Chỉ tiếc rằng Lời Chúa rót vào tai một số người giống như dầu châm vào những cây đèn không chịu cháy sáng cho nên cũng vô ích. Bà Chiara Lubich nói: “Chúng ta phải sống thế nào để cho dù các sách Phúc Âm trên khắp thế giới có bị đốt hết đi thì người ta nhìn vào cuộc sống chúng ta vẫn có thể chép lại Phúc Âm ấy đúng từng câu, từng chữ”.

2. “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy”: nhiều khi tôi thấy có những người khác đã hiểu và sống Lời Chúa một cách rất sâu sắc, rồi nhìn lại mình mà tự xấu hổ. Tại sao thế? Chính Chúa Giêsu giải thích: tại vì “cách nghe”. Họ chẳng những “nghe” mà còn “đón nhận” và “sinh hoa kết quả” cho nên “đã có thì lại được cho thêm”; còn tôi, có lẽ tôi chỉ “nghe” suông, cho nên “ngay cái đang có cũng bị lấy mất đi”.

3. Buổi chiều, người nọ lấy cây nến nhỏ từ trong hộp ra và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi:

– Chúng ta đi đâu?

– Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng.

– Nhưng tôi nhỏ bé thế này làm sao tàu bè thấy được?

– Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc ta lo.

   Tới đỉnh tháp, người nọ đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, ánh sáng lan tỏa và mọi tầu bè đều thấy.

Chúng ta cũng là cây nến trong tay Thiên Chúa. Chỉ cần ta cháy sáng, còn kết quả là ở  Thiên Chúa (Góp nhặt)

4. Một nông dân nghèo Nhật bản vào thiên đàng và điều đầu tiên ông nhìn thấy là một kệ dài với những vật rất kỳ lạ. Ông hỏi:

– Cái gì thế?  Có phải để nấu xúp?

– Không, đó là những cái tai. Chúng là của những người khi sống ở đời nghe được những điều tốt, nhưng họ không làm. Nên khi chết, tai họ vào thiên đàng, nhưng các phần khác của cơ thể thì không.

Một lát sau, ông lại thấy một kệ khác với những vật kỳ quái. Ông hỏi:

– Cái gì thế?  Có phải để nấu xúp?

– Không, đó là những cái lưỡi. Chúng là của những người sống ở đời bảo người khác làm điều tốt và sống tốt, nhưng chính họ không làm hoặc không sống điều đó. Nên khi chết, lưỡi họ vào thiên đàng, nhưng các phần khác của cơ thể thì không (Góp nhặt)

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Thánh Thể là dấu chỉ tình yêu tự hiến của Chúa dành cho chúng con. Như tấm bánh chịu nghiền nát để nên nguồn sống cho thân xác thế nào, thì linh hồn chúng con cũng cần đến Thánh Thể Chúa để được sống sung mãn trong tình yêu của Chúa như vậy. Xin cho cuộc đời chúng con cũng trở thành tấm bánh thơm ngon cho anh em của mình.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã sống một cuộc đời để yêu thương. Biết bao người bất hạnh lầm than đã tìm được niềm vui khi gặp gỡ Chúa. Tình thương Chúa luôn trải rộng đến mọi hạng người. Chúa không từ khước một ai. Chúa không quên sót một ai. Tất cả đều được Chúa thi ân giáng phúc. Xin giúp chúng con biết hoạ lại chân dung tình yêu Chúa qua đời sống hàng ngày của chúng con. Xin loại trừ nơi chúng con tính ích kỷ và thỏi hưởng thụ để chúng con sống có ích cho tha nhân. Xin cho chúng con luôn là của ăn của uống cho tha nhân khi chúng con cúi mình phục vụ anh em một cách quảng đại và vô vị lợi.

Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế mang lấy thân phận con người. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa qua tha nhân để chúng con yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)