Lời Chúa: Thứ Bảy tuần 21 mùa Thường Niên – Thánh nữ Monica

Trung tín

 
 
Thứ Bảy tuần 21 mùa Thường Niên – Ngày 27/08: Thánh nữ Monica
Lời Chúa: 

Mt 25,14-30

14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. 15 Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. 16 Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. 17 Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. 18 Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. 20 Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. 21 Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.22 Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. 23 Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. 24 “Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, 25 nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông”. 26 Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: 27 vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. 28 Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. 29 Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. (Mt 25,21)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Dụ ngôn các yến bạc:

Thiên Chúa trao cho mỗi con người số yến bạc không đồng đều, kẻ nhiều người ít.

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi người sử dụng những yến bạc đó. Bởi thế người đã lãnh 5 yến bạc và người lãnh 2 yến bạc mà sử dụng tốt thì cũng được thưởng như nhau, là vào hưởng sự vui mừng của chủ.

Cách sử dụng tốt những yến bạc là làm cho chúng sinh lời. Làm cho chúng sinh lời không hệ tại số lượng yến bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng hết lòng với chủ.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. 3 người đầy tớ trong dụ ngôn này không hề so đo phân bì với nhau vì tại sao kẻ được nhiều kẻ thì được ít. Họ chỉ khác nhau ở tấm lòng đối với chủ.

Tôi cũng đừng so đo với kẻ khác về khả năng Chúa ban cho tôi, kiêu căng với kẻ ít khả năng và đố kỵ với kẻ nhiều khả năng hơn mình. Tôi chỉ nên nghĩ tới Chúa thôi: Chúa mong chờ gì nơi tôi khi trao cho tôi những khả năng đó?

2. Người đầy tớ thứ ba có nhiều điểm xấu: ít khả năng, lại không lo phát triển những khả năng ít ỏi đó, mà còn trách chủ keo kiệt. Hình phạt của hắn là một lời cảnh giác cho tôi.

3. “Người có sẽ được cho thêm và sẽ được dư dật”: lời hứa này là sự khuyến khích rất lớn cho tôi. “Có” gì và “được cho thêm” gì? Thưa cầu nguyện, tinh thần kết hợp với Chúa, sức sống thần linh của Chúa, ơn Chúa…

4. Chúng ta cũng có thể hiểu yến bạc là đức tin. Đức tin được ban cho chúng ta một cách nhưng không, nhưng không bởi vì chúng ta có được đức tin mà không do bất cứ công lao nào của chúng ta. Một niềm tin được chia sẻ là một niềm tin sống động, trái lại một niềm tin chôn cất sẽ là một niềm tin mai một và chết dần. (Chờ đợi Chúa)

5. “Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’” (Mt 25,23)

Lạy Chúa! Xin giúp con biết sinh lợi những yến bạc Chúa trao, biết trung thành với bổn phận hằng ngày. (Hosanna)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Chúa hiến dâng cuộc đời để tận hiến cho nhân loại chúng con. Chúng con xin tạ ơn tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con cũng biết dùng cuộc đời để phục vụ tha nhân và tôn vinh danh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con đức tin như là nén bạc ân phúc Chúa tặng ban. Chúa ban cho chúng con do lòng quảng đại của Chúa mà không do công đức của chúng con. Xin giúp chúng con biết chia sẻ ân phúc Chúa tặng ban cho anh chị em chúng con. Vì “đức tin không việc làm là đức tin chết”. Xin dạy chúng con biết học nơi Mẹ Maria không chỉ ca ngợi ân phúc Chúa tặng ban mà con dấn thân phục vụ trong tinh thần khiêm hạ như nữ tỳ của Thiên Chúa. Xin cho đôi chân chúng con cũng nhanh lẹ như Mẹ Maria, để đem niềm vui có Chúa ở cùng ra đi xây dựng tình người và thi thố lòng bác ái dấn thân.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sinh lợi nén bạc Chúa trao, qua đời sống yêu thương và phục vụ những người nghèo khó, tật nguyền, những người bất hạnh, yếu đuối bên cạnh chúng con. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)