Lời Chúa: Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Kết hợp với Chúa

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: 

 Mt 6,7-15

7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. 8 Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. 9 Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 10 nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 12 và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, 13 xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’.

14 Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. 15 Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

“Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin.” (Mt 6,8)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Bài Phúc Âm hôm nay ghi lại Lời kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy cầu nguyện như thế này…”, sau đó, Chúa Giêsu liệt kê 7 điều nên xin khi cầu nguyện.

Bài đọc I trích sách Isaia nhấn mạnh đến việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa.

Như thế, sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy ta điều quan trọng nhất khi cầu nguyện: cầu nguyện để biết ý Chúa và để có thể thực hiện ý Chúa.

B- Suy gẫm (… nẩy mầm)

1. Thường trong khi cầu nguyện ta cố nói cho Chúa biết ý của ta và ta xin Thiên Chúa giúp ta đạt được ý đó. Lời Chúa hôm nay cho biết cách cầu nguyện đó hoàn toàn ngược. Đúng ra cầu nguyện phải là xin cho ta được biết ý Chúa, và xin giúp ta thực hiện ý Ngài. Chúa biết mọi sự, cho nên dù ta không nói thì Ngài cũng đã biết ý ta. Phần ta thì không biết ý Chúa nên phải xin Ngài chỉ cho ta biết.

2. “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin”. Chúng ta phải tập cầu nguyện bằng thinh lặng và lắng nghe.

3. Sau khi nghe bài giảng của một nhà truyền giáo, một cô gái giơ tay hỏi: “Thưa Ngài, xin cho biết cách nào vừa sống theo đường lối Chúa vừa vẫn theo đường lối riêng của mình?” Nhà truyền giáo bí không trả lời nổi. Có lẽ đó cũng là câu chúng ta thường tự hỏi. Mà cứ hỏi như thế thì sẽ không bao giờ trả lời được, bởi vì làm thế nào có thể đi đường của Chúa mà vẫn giữ lại con đường ý riêng mình cho được! (Christian Youth)

4. Nhiều người nghĩ rằng sống theo ý Chúa thật là khó. Thực ra điều này thoải mái và dễ chịu như nằm trên một chiếc gối bông, bởi vì ta không thể chọn được thứ gì tốt cho bằng thứ Chúa đã chọn sẵn cho ta, không thể nhắm tới thứ gì hay cho bằng thứ Chúa đã nhắm sẵn cho ta, sống theo ý Chúa thì ta không còn gì phải lo, và không có gì an toàn hơn được. (Gospel Herald).

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là hơi thở, là nhịp sống của chúng con. Có Chúa chúng con có sự sống, vì Chúa là thân cây, còn chúng con là cành. Cành liền cây mới sinh hoa kết trái. Và nếu cành lìa cây, cây sẽ héo khô. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa qua cầu nguyện hằng ngày. Xin cho chúng con biết dành thời giờ gặp gỡ Chúa để được bồi dưỡng linh hồn và thân xác trong sự sống của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa hằng quan tâm đến mọi nhu cầu cuộc sống chúng con. Trước nhan thánh Chúa chúng con xin dâng cuộc đời chúng con cho Chúa. Chúng con xin mượn tâm tình này để thưa lên cùng Chúa.

Lạy Chúa là cha chúng con, xin cho chúng con

Vừa đủ hạnh phúc – để tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ thử thách – để giữ cho con luôn kiên cường
Vừa đủ muộn phiền – để giữ cho con thực là người
Vừa đủ hy vọng – để giữ cho con được hạnh phúc
Vừa đủ thất bại – để giữ con mãi khiêm nhu
Vừa đủ thành công – để con mãi nhiệt tâm
Vừa đủ bạn bè – để cho con được luôn an ủi
Vừa đủ vật chất – để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống
Vừa đủ niềm tin – để xua tan những chán nản ngã lòng
Vừa đủ quả quyết – để con có thể nói không với tội
Vừa đủ tình yêu – để con có thể tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, đón nhận tất cả,

như chính Ðức Kitô đã tha thứ, chịu đựng và đón nhận con. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)