Lễ cải táng Bà Giuse Đỗ Hữu Dật (Nhũ danh Maria Đỗ Thị Chuộng) 17/4/2017

https://youtu.be/m0zcxKc2UPY

Lễ cải táng Bà Giuse Đỗ Hữu Dật (Nhũ danh Maria Đỗ Thị Chuộng) Hưởng thọ 97 tuổi tạ thế ngày 7/4/1992 cải táng ngày 17/4/2017. Di quan về quê nhà G.x Ngưỡng Nhân Giáo hạt Đại Đồng Giáo phận Bùi Chu.