Kỷ niệm 45 năm Linh mục G.B Võ Văn Ánh

Tất cả là Hồng ân. Trong tâm tình cảm tạ Hồng ân Thánh hiến và lễ kính Thánh Mathia Tông đồ. Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh (Chánh sở Giáo xứ Tân Định) đã Chủ tế Thánh lễ đồng tế kỷ niệm 45 năm Linh mục tại Thánh đường Giáo xứ Tân Định vào lúc 17g30′ ngày 14 tháng 5 năm 2013.

Xin Click vào đây để xem hình