Khởi sự án phong Chân phước cho cha Pedro Arrupe, Dòng Tên

Hôm thứ Tư 14/11, cha Arturo Sosa, Tổng quyền Dòng Tên, đã viết một bức thư gửi cho các tu sĩ Dòng Tên để thông báo rằng án phong Chân phước cho Cha Pedro Arrupe, nguyên Tổng quyền Dòng Tên, “đã bắt đầu tại giáo phận Roma, nơi ngài qua đời”. Từ nay chúng ta có thể gọi ngài là “Tôi tớ Chúa”.

Ký ức về ngài vẫn còn mãi

Trong thư, cha Sosa cho biết rằng cha đã đi nhiều nơi trên thế giới và nhận thấy “ký ức về cha Arrupe và di sản của ngài” rất sống động. Điều này cũng được xác nhận trong “những lá thư với những lời mạnh mẽ và cảm động” mà vị Cáo thỉnh viên đã nhận được “từ khắp nơi trên thế giới”. Những lá thư này “xác quyết rằng hương thơm thánh thiện của ngài” lan toả đến nhiều nơi trong Giáo hội, cả trong Dòng Tên lẫn bên ngoài.

Di sản của cha Arrupe với Giáo hội

Cha Arrupe là “một người của Chúa và của Giáo hội, thật phi thường và nhiệt tâm”, cha Sosa viết. Mong muốn duy nhất của ngài là thi hành ý Chúa trong mọi sự. Cha Sosa cũng kể ra các nét thánh thiện tiêu biểu của ngài là: đâm rễ sâu nơi Chúa Giêsu Kitô, tin tưởng Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt Giáo hội, trung thành với Đức Thánh Cha – một nhà truyền giáo nhiệt thành, nhạy cảm với tình hình xã hội hiện tại, và yêu thương người nghèo.

Di sản của cha Arrupe với Dòng Tên

Với Dòng Tên, cha Arrupe đã để lại một “đóng góp to lớn”, cha Sosa thừa nhận. Các tu sĩ Dòng Tên nợ ngài “lời khích lệ tái khám phá Linh thao, các tác phẩm chính yếu khác của thánh Inhaxiô, và phương pháp phân định cá nhân và cộng đoàn”. Chính cha Arrupe đã cung cấp cho các tu sĩ Dòng Tên, cho Giáo hội và xã hội phương pháp “được bồi đắp nhờ sự phong phú của truyền thống Inhaxiô”, cha Sosa giải thích.

Con đường tuyên phong Chân phước và tuyên Thánh

Mặc dù cha Arrupe qua đời vào năm 1983, cha Sosa nói rằng “hương thơm thánh thiện của ngài lan toả một cách tự nhiên, bền vững và liên lỉ”. Mọi người hy vọng sẽ có phê chuẩn chính thức Nihil obstat (không có gì ngăn trở) vào ngày 5 tháng Hai 2019, kỷ niệm 28 năm ngày cha Arrupe qua đời. Sau đó, sẽ thu thập 100 chứng từ chủ yếu từ Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Các chứng từ này, cùng với việc sưu tập các trước tác của ngài – đã ấn hành hoặc chưa-, sẽ được đệ trình cho Bộ Tuyên thánh xem xét. Các tu sĩ Dòng Tên hy vọng rằng sự cứu xét sau đó sẽ dẫn đến việc nhìn nhận những nhân đức anh hùng của cha Arrupe, và cuối cùng tuyên phong Chân phước và tuyên Thánh cho cha Arrupe.

(Nguồn: WHĐ – Theo Vatican News, 16/11/2018)