Khoảnh khắc Đức Thánh Cha công bố Mẹ Tê-rê-sa là một vị thánh

Nghi thức phong thánh diễn ra khá đơn giản. Đầu tiên, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh,Đức Hồng Y Angelo Amato, thỉnh cầu Đức Thánh Cha tiến hành phong thánh cho Mẹ Têrê-sa.

Sau đó, ngài tóm lược ngắn gọn về cuộc đời của ứng viên sắp được phong thánh.

Khi Đức Thánh Cha lắng nghe, Kinh Cầu các Thánh bắt đầu vang lên: Ngài cầu xin các thánh trợ lực để thực thi quyết định đúng đắn.

Kế đến, Đức Thánh Cha đọc công thức phong thánh bằng tiếng Latin.

Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, đề cao Đức Tin Công Giáo và sự tăng trưởng đời sống Kitô hữu, bởi năng quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và về phần chúng tôi, sau khi đã thận trọng cân nhắc và cầu nguyện liên lỉ xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa, sau khi bàn hỏi với rất nhiều anh em giám mục, chúng tôi xác nhận và công bố Chân phước sa Calcutta là đấng thánh. Chúng tôi ghi danh Chân phước Tê-rê-sa vào sổ bộ các thánh, và ra sắc lệnh tôn kính thánh nhân trong toàn thể Giáo Hội. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

Sau đó, thánh tích của thánh nhân được đưa lên bàn thờ.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J

Nguồn: Rome Reports 04-09-2016