Hơn 930 Giám Mục đã đăng ký đến Cracovia, Ba Lan nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ

ROMA. ĐHY Stanislaw Dziwisz, TGM giáo phận Cracovia, Ba Lan, cho biết đã có 930 GM thế giới đăng ký đến Cracovia nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ vào cuối tháng 7 tới đây.

 

 Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, sau khi được ĐTC tiếp kiến hôm thứ bẩy, 4-6-2016, ĐHY Dziwisz cũng cho biết các bạn trẻ từ 194 nước trên thế giới sẽ đến Ba Lan dự Đại hội giới trẻ sắp tới, và cũng để gặp gỡ ĐTC, đồng thời cử hành Năm Thánh tại ”thủ đô” của Lòng Chúa Thương Xót. Tại đó, Chúa Giêsu Kitô đã trao sứ điệp Thương Xót cho toàn thế giới, cho thánh nữ Faustina. Trong công trình này có một vị Tông Đồ khác là thánh Gioan Phaolô 2, Vị đã đưa sứ điệp này, là ngọn lửa tôn sùng lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới.

 ĐHY Dziwisz nói thêm rằng: ”Giờ đây có ĐTC Phanxicô với cùng một chủ đề: lòng Chúa thương xót. Tôi thiết nghĩ các bạn trẻ sẽ nhận được sứ điệp này và họ sẽ mang đi khắp nơi trên thế giới, và đây sẽ là những thành quả của Ngày Quốc Tế giới trẻ tới đây. Thánh nữ Faustina đã nói: ”Nếu anh chị em muốn hòa bình, thì phải chạy đến Lòng Thương Xót của Chúa”.

 Theo ĐHY TGM giáo phận Cracovia, ”Có rất nhiều người đến cùng Thiên Chúa qua thánh Gioan Phaolô 2 và chúng ta thấy bao nhiêu ơn lành, kể cả các phép lạ. Lúc sinh thời, khi có người xin ĐTC Gioan Phaolô 2 cầu nguyện cho, ngài không bao giờ quên. Ngài thường nói: ”Anh chị em hãy viết xuống điều đó cho tôi và để ở nhà nguyện”. Tôi nghĩ rằng cả bây giờ, nếu có ai xin thánh nhân chuyển cầu cùng Thiên Chúa, Người vẫn trung tín thi hành”.

 Sau cùng, ĐHY Dziwisz nói thêm rằng công việc chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Cracovia tiến hành tốt. Điều duy nhất chúng ta phải cầu xin, đó là cho thời tiết được tốt đẹp (SD 6-6-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

Nguồn tin: Vatican