Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có Tân Chủ tịch

Theo tin từ Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam(HĐGMVN) đề ngày 06/10/2016, tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai trong khuôn khổ Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (tức thứ Tư, 5 tháng Mười), các Đức giám mục Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN cho nhiệm kỳ mới (2016-2019). Kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐGMVN: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá

2. Phó Chủ tịch HĐGMVN: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm

3. Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho

4. Phó Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng

Chủ tịch các Uỷ ban (UB) trực thuộc HĐGMVN:
 

1. UB Giáo lý Đức tin: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM

2. UB Kinh thánh: Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang

3. UB Phụng tự: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó giáo phận Bà Rịa

4. UB Nghệ thuật thánh: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn

5. UB Thánh nhạc: Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột

6. UB Loan báo Tin mừng: Đức cha Alphonsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá

7. UB Giáo sĩ chủng sinh: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt

8. UB Tu sĩ: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, S.D.B., Giám mục giáo phận Thái Bình

9. UB Giáo dân: Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên

10. UB Truyền thông Xã hội: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường

11. UB Giáo dục Công giáo: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc

12. UB Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh

13. UB Văn hoá: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục giáo phận Phan Thiết

14. UB Công lý và Hoà bình: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục giáo phận Vinh

15. UB Mục vụ Gia đình: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

16. UB Bác ái Xã hội – Caritas: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu

17. UB Mục vụ Di dân: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP. HCM.

Đức cha tân Chủ tịch Giuse Nguyễn Chí Linh sinh ngày 22/11/1949 tại Thanh Hóa. Ngài chịu chức Linh mục ngày 30/12/1992 do Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang Phaolô Nguyễn Văn Hòa truyền chức. Ngày 12/06/2004, Linh mục Giuse Nguyễn Chí Linh được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Thanh Hóa và được tấn phong ngày 04/08/2004 với khẩu hiệu “Xin cho họ nên một”. Từ năm 2013 đến nay, ngài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc HĐGMVN.

Như vậy sau khi Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lậHàng Giáo phẩm Công giáo Việt Nam ngày 24/11/1960. HĐGMVN đã trải qua 13 kỳ Đại Hội với lần thứ nhấdiễn ra tại Hà Nội từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/1980 , quy tụ sự tham dự của 33 Giám mục và bầu Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn làm Chủ tịch đầu tiên của HĐGMVN.

Hoàng Đức

Nguồn tin: GP Bùi Chu