Hội Đồng Giám Mục Ghana kêu gọi bảo vệ ký giả Anas Aremeyaw Anas

“Đây không phải là lần đầu tiên đứa con ưu tú này của đất nước đã làm cho quốc gia chúng ta phải chú ý đến sự lộng hành của nạn hối lộ thâm căn và tình trạng tham nhũng trong đời sống công cộng và xã hội nhưng, cho đến nay, đây là một trong những báo cáo đã đánh thức tất cả chúng ta từ giấc ngủ mê và là một báo cáo sẽ được nhắc đến trong nhiều năm sắp tới”.

AnasAremeyawAnas.jpgCác Giám Mục Ghana đã nói như trên về bài phóng sự của ký giả Anas Aremeyaw Anas trong đó phơi bày tình trạng tham nhũng kinh hoàng trong ngành tư pháp quốc gia. Ít nhất 29 thẩm phán đã bị câu lưu; một số đã bị sa thải, bị đình chỉ chức vụ, và một số có lẽ sẽ phải ngồi tù.

Các Giám Mục Ghana nói với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc rằng:

“Chúng tôi tin rằng vụ bê bối này đã tạo ra tất cả sự chú ý của công luận bởi vì nó liên quan đến ngành tư pháp là cánh tay thứ ba của chính phủ và là nền tảng xây dựng một quốc gia dân chủ, văn minh và đại nghị”.

Các Giám Mục khuyến cáo các nhà chức trách, cảnh sát và các phương tiện truyền thông phải tiếp tục làm sáng tỏ vấn đề này. “Chúng tôi đảm bảo với quý vị những lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi rất hài lòng với các bảo đảm của ngành Cảnh sát Ghana là họ đang đưa ra sự bảo vệ cần thiết về an ninh cho Anas Aremeyaw Anas và đội ngũ của anh và cầu nguyện rằng việc bảo vệ và bảo mật tương tự cũng sẽ được mở rộng cho gia đình và người thân của họ”.

Các Giám mục Ghana đã lên án tình trạng tham nhũng tràn lan trong thời gian gần đây như là một mối đe dọa đối với quốc gia.

(Đặng Tự Do, VCN 11.10.2015)