Hình Thánh lễ tạ ơn và ra ra mắt thành viên Cộng đoàn LCTX G.x Nhân Hòa 10g00 ngày 14/9/2016

Vào lúc 10giờ00 ngày 14/9/2016. Tại Thánh đường Giáo xứ Nhân Hòa, Giáo hạt Tân Sơn Nhì sẽ long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn và ra mắt Thành viên Ban Chấp Hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Nhân Hòa, Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do L.M Giuse Dương Như Hoan chủ tế. 

 

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì