Hình Lễ kính Thánh Giuse Bổn mạng Giới Gia Trưởng G.x Xuân Mỹ (19/3/2014)

Thánh lễ kính Thánh Cả Giuse và cũng là Bổn mạng Giới Gia Trưởng Giáo xứ. Vào lúc 16giờ00′ ngày 19/3/2014 tại Thánh đường Giáo xứ Xuân Mỹ thuộc Giáo Phận Xuân Lộc Giáo Hạt Xuân Lộc. Trước Thánh lễ  Cộng đoàn có rước cung nghinh tượng Thánh Cả Giuse. Chủ tế Thánh lễ là Linh mục Chánh xứ  Micae Võ Thành Nhân.  

Xin Click vào đây để xem hình