Hình Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cầu nguyện xin tạ ơn 30/10/2015

Tối thứ Sáu ngày 30/10/2015 vào lúc 19giờ15′. Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cùng hiệp dâng buổi cầu nguyện Tạ ơn tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ, số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Đến hiệp thông buổi cầu nguyện gồm Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Xin xem trực tuyến buổi cầu nguyện và cùng hiệp thông cầu nguyện tại Website http://huyha.net/category/truc-tuyen/
Kính mời quý Ông bà và các bạn tham dự.