Hình Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cầu cho Ông bà cha mẹ 5/6/2015

hinhbai

Thứ Sáu ngày 5/6/2015 vào lúc 19giờ15. Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cùng hiệp dâng buổi cầu nguyện cho Ông bà cha mẹ tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ. Đến hiệp thông buổi cầu nguyện gồm Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Buổi đọc kinh được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần lúc 19 giờ 15 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này