Hình Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cầu cho Ông bà cha mẹ 19/12/2014

 

Thứ Sáu ngày 19/12/2014 vào lúc 19giờ15. Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cùng hiệp dâng buổi cầu nguyện cho  các bệnh nhân tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ. Đến hiệp thông gồm Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Buổi đọc kinh được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần lúc 19 giờ 15 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn

Xin Click vào đây để xem hình