Hình Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cầu cho các bệnh nhân 12/6/2015

gia-dinh-cau-nguyen-nui-duc-me-nha-tho-huyen-sy-cau-cho-cac-benh-nhan-

Tối thứ Sáu ngày 12/6/2015 vào lúc 19giờ15. Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cùng hiệp dâng buổi cầu nguyện cho các Bệnh nhân tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ. Đến hiệp thông buổi cầu nguyện gồm Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Buổi đọc kinh được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần lúc 19 giờ 15 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn