Hình Đại hội Hành hương Lavang lần thứ 30 (13 – 15/8/2014)

 

Xin Click vào chữ màu Đỏ để xem hình

 

Đón tiếp Giám mục 13-8-2014

Thánh lễ Khai mạc 13-8-2014

Chầu Thánh Thể 13-8-2014

Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót 23giờ00 13-8-2014

Thánh lễ Sáng 14-8-2014

Đón tiếp Đức Girelli 14-8-2014

Đức Girelli tham quan công trình 14-8-2014

Thánh lễ Chiều 14-8-2014

Diễn nguyện Tối 14-8-2014

Kiệu Đức Mẹ Sáng 15-8-2014

Thánh lễ Bế mạc Sáng 15-8-2014

Thánh lễ Bế mạc Đại hội hành hương Lavang lần thứ 30 (15/8/2014)