Hình Chương trình Bế mạc và trao giấy chứng nhận

Chương trình Bế mạc và trao giấy chứng nhận khóa nâng cao năng lực cho liên kết viên Giáo Hạt và Trưởng Ban Caritas Giáo xứ năm 2013.

Địa điểm: Hội trường Nhà thờ Phanxico Đakao – 50 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, Sài Gòn

Xin Click vào đây để xem hình