Hình ảnh Thánh Lễ Truyền Dầu Giáo xứ Hoành Đông

Hoành Đông, 02/04/2015 (gpbuichu.org) – Đúng 09 giờ 15 đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến ra lễ đài để cử hành Thánh lễ Truyền Dầu trong sự vui mừng của hàng vạn con tim trong Giáo phận. Đức Cha chủ tế Thánh lễ, rất đông đảo quý cha đồng tế; quý thầy, quý dì và rất nhiều giáo dân cùng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho Giáo phận, cho Đức Cha và đặc biệt là cầu nguyện cho quý cha nhân ngày các ngài được sinh ra trong thiên chức linh mục. Sau đây là một số hình ảnh của ngày Đại Lễ:

Tác giả bài viết: BTT. Giáo phận Bùi Chu