Hình ảnh thánh lễ an táng Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống diễn ra lúc 9g ngày thứ Hai 6.3.2017, do Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM Phaolô Bùi Văn đọc chủ tế; Đức Giám mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản giảng lễ.

Hình ảnh thánh lễ an táng Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Nghi thức tiễn biệt do Đức Giám mục Phó giáo phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cử hành. Nghi thức hạ huyệt do Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TPHCM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự.

 

An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc