Hiệp thông cầu nguyện ngày 27/6/2014

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các Linh mục và Tu sĩ tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19giờ30 ngày 27/6/2014.

 

7 người xin Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

8 người xin vững tin và bình an trong gia đình

4 người xin soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

3 người xin Thánh hóa bản thân và gia đình

7 người xin cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

5 người xin mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

7 người xin Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

7 người xin cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

3 người xin sớm có công ăn việc làm và việc làm đượcluôn thuận lợi

4 người xin cho được phỏng vấn và thi đậu

12 người xin mọi sự như ý

21 người xin chữa lành bệnh

2 người xin  sớm có con, xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

1 người xin đi dường được bình an

2 người xin cho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa và có việc làm

1 người xin cho ơn chữa lành bệnh ung thư 

1 người xin cho Vợ chồng Maria, Phanxico Xavie được ơn hoán cải và rút đơn ly dị

2 người xin cho sơm nhận biết Chúa và ăn năn trở lại đạo

Xin cầu cho 

5 linh hồn Anna, 6 linh hồn Antôn, 1 linh hồn Phanxico, 16 linh hồn Maria, 6 linh hồn Phêrô, 1 linh hồn Philipphê, 3 linh hồn Têrêsa, 2 linh hồn Rosa, 1 linh hồn Catarina, 2 linh hồn Đaminh, 2 linh hồn Matta, 13 linh hồn Giuse, 2 linh hồn Gioan Kim, 10 linh hồn Gioan Baotixita, 1 linh hồn Vicente, 1 linh hồn Stephano, 1 linh hồn Martinô, 1 linh hồn Luca, 1 linh hồn Abeta

Cùng các ý khấn xin qua mục Hiệp thông cầu nguyện trên Website http://huyha.net và Email: giadinhcaunguyennuiducme@yahoo.com

1_xin ơn thánh hóa công ăn việc làm

2_xin cho thai nhi được khỏe mạnh

3_Xin ơn như ý

4_Cầu cho linh hồn Ông bà, Cha mẹ

5_Xin cầu cho các linh hồn Gioan, Maria, Giuse, Teresa, Maria, Maria, teresa, Lucia, Giuse, Giuse, Maria. 

6_Xin được mạnh khỏe, lành bệnh, đi đường được bình an, công việc làm được thuận lợi

7_Xin cho mẹ va thai nhi được khỏe mạnh

8_Xin cho gia đình được hạnh phúc, yêu thương nhau

9_Xin Chúa thương ban cho Anh Mạnh là thành viên Cộng đoàn LCTX Hạt Hốc Môn được sớm bình phục.

10_Xin Chúa thương ban cho Anh Tốt là thành viên Cộng đoàn LCTX Hạt Tân Sơn Nhì được sớm bình phục.

11_ Cầu cho Ông bà Cha mẹ và các linh hồn

12_Xin cầu cho Linh hồn Ông Cố Giuse-Maria Trần Đình Vân (Hoa Kỳ) mới qua đời sớm được hưởng nhan Thánh Chúa

13_Xin cầu cho gia đình, con cái an bình trong tình yêu của Thiên Chúa

14_Xin cho Cha Tổng Linh hướng G.B được lành bệnh và  mạnh khỏe