Hiệp thông cầu nguyện ngày 18/7/2014

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các Gia đình tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19 giờ 30 ngày 18/7/2014.

 

4 người xin tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.

10 người xin vững tin và bình an trong gia đình

4 người xin  được thuận lợi trong công việc

4 người xin soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

4 người xin được như ý nguyện xin

4 người xin cho con cháu được ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ

20 người xin được ơn chữa lành

4 người xin được trả nợ

6 người xin siêng năng nhận biết Chúa và cầu nguyện

1 người xin ơn hoán cải

1 người xin cho Vợ chồng Maria, Phanxico Xavie được ơn hoán cải và rút đơn ly dị

1 người xin cho Maria sớm có con

1 người xin cho Teresa ơn bền đỗ và bình an

1 người xin  ơn thoát khỏi sự dữ

1 người xin phỏng vấn và giấy tờ xuất cảnh

 Xin cầu cho 

2 linh hồn Giuse

12 linh hồn Maria

4 linh hồn Thai nhi

5 linh hồn Anna

8 linh hồn Phêrô

2 linh hồn Phaolo

2 linh hồn Anton

3 linh hồn Rosa

2 linh hồn Martino

1 linh hồn Đaminh

3 linh hồn Teresa

4 linh hồn Vincente

2 linh hồn Gioan Kim

3 cầu cho Đức Ông Laurenxo Stephano, Gioan baotixita I