Hiệp thông cầu nguyện ngày 11/7/2014

 

6 Người xin Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

6 Người xin vững tin và bình an trong gia đình

1 Người xin soi sáng, bền đỗ đức tin và phó thác

3 Người xin Thánh hóa bản thân và gia đình

3 Người xin cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

1 Người xin mở lòng hóan cải và vâng theo ý Chúa

6 Người xin Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

5 Người xin cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

3 Người xin sớm có công ăn việc làm và việc làm được luôn thuận lợi

5 Người xin cho được phỏng vấn và thi đậu

7 Người xin mọi sự như ý

10 Người xin chữa lành bệnh

1 Người xin  sớm có con

5 Người xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

1 Người xin cho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

7 Người xin cho gia đình trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương yêu nhau

1 Người xin cho Gia đình Chị Maria và 2 cháu Giuse, Phanxico Assisi sớm nhận biết và quay về bên Chúa

1 Người xin cho được ơn hoán cải, rút đơn ly dị và trở về với nhau

1 Người xin cho  Cha Linh hướng Gioan Baotixita được khỏe mạnh

1 Người xin cho cháu Mathêu được khỏe mạnh, công việc làm như ý

1 Người bệnh nhân Giuse Tuấn xin chữa lành bệnh ung thư

1 Người ngoại đạo xin chữa lành bệnh ung thư

cùng các linh hồn:

3 linh hồn An-na   

1 linh hồn An-tôn    

1 linh hồn Đa-minh

2 linh hồn Gio-an-Bao-ti-xi-ta

1 linh hồn Phêrô

1 linh hồn Phao-lô

1 linh hồn Têrêsa

5  linh hồn Ma-ri-a

1 linh hồn Mi-ca-e

4 linh hồn Giu-se

1 linh hồn Anna Maria

1 linh hồn Stêphano

1 Người xin  cho linh hồn Giuse giỗ 23 năm 

1 Người xin cho linh hồn ngoại giáo mới qua đời

1 Người xin cho linh hồn bạn bè thân hữu đã qua đời

Chúng con cũng xin cho các đẳng linh hồn, những linh hồn mồ côi, cùng các thai nhi mà chúng con hiệp ý cầu nguyện ngyện hôm nay, sớm về hưởng tôn nhan Thin Chúa trên trời.