Hiệp thông cầu nguyện cùng Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ ngày 5/12/2014

 

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho Ông bà cha mẹ và  tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi – Số 1 Tôn Thất Tùng, Q.1, Sài Gòn vào lúc 19giờ15 ngày 5/12/2014.

 

hiep-thong-cau-nguyen

 

11 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

12 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

6 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

16 Xin ơn hánh hóa bản thân và gia đình

13 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

19 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

11 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

12 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

13 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm được luôn thuận lợi

5 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

16 Xin ơn mọi sự như ý

26 Xin ơn xin chữa lành bệnh

2 Xin ơn sớm có con

7 xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

3 Xin ơn đi dường được bình an

5 Xin ơn cho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

17 Xin cho gia đình trên dưới thuận hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng yêu thương nhau

2 Người xin cho gia đình được đoàn tụ  

1 Người xin cho học giỏi ngoan ngoãn và biết vâng lời cha mẹ 

1 Người xin vượt qua khó khăn

5 Người xin cho hồ sơ đi định cư của gia đình được chấp thuận ở Mỹ 

2 Người  xin sớm lấy được nợ

5 Người xin cho sớm thuê được nhà 

5 Người xin cho mua được nhà và giấy tờ được thuận lợi 

1 Người xin cho có cơ hội sửa nhà và xe đạp để đi lễ

3 Người  xin trả được nợ 

1 Người xin cho sớm bán được nhà 

1 Người xin cho sớm mua được nhà 

1 Người xin cho em bé mau biết nói

2 Người xin cho  lấy chồng được người như ý

1 Người xin cho Cụ Bà Maria được ơn chết lành

 

Xin cầu cho

16 Linh hồn Anna

7 Linh hồn Anna Maria

1 Linh hồn Annê

4 linh hồn Anton

1 linh hồn Isave

3 linh hồn Daminh

1 linh hồn Elizabet

3 linh hồn Gioan Baotixita

2 linh hồn Enmanuel

5 linh hồn Phero

4 linh hồn Vinhson

1 linh hồn Philiphe

4 linh hồn Teresa 

1 linh hồn Rosa

20 linh hồn Maria

1 linh hồn Phanxico Xavie

1 linh hồn Anna Teresa

3 linh hồn Matta 

1 linh hồn Micae 

1 linh hồn Luca

1 linh hồn Martin

12 linh hồn Giuse

1 linh hồn Gioan 

2 linh hồn Gioan Kim

1 linh hồn Vincente

2 linh hồn Luca

1 Cụ bà  Maria mới qua đời

8 người Cầu cho Ông bà tổ tiên, nội ngoại, cha mẹ và anh chị em