HĐGM Peru kêu gọi chống nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ

Khởi đầu năm mới, HĐGM Peru đã gởi một sứ điệp trên tài khoản Twitter chính thức của HĐGM, qua đó kêu gọi chống lại nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ.


MiguelCabrejosVidarte.jpgĐức TGM Miguel Cabrejos Vidarte nói: “khởi đầu năm 2019, chúng tôi kêu gọi chính phủ, quốc hội và các nhà lãnh đạo đất nước và cả tất cả mọi người dân Peru tiếp tục cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng. Cần có một sự kết hợp đồng bộ mới có thể giải quyết được nạn tham nhũng của quan chức, tội phạm có tổ chức và những tội ác nghiêm trọng làm tổn hại đến đất nước Peru.”

Ngoài ra, một video truyền đi của HĐGM cũng đề cập đến nạn bạo hành phụ nữ trong xã hội Peru. Trong video, Đức TGM Miguel kêu gọi: “cần phải có những biện pháp chế tài mạnh đối với những kẻ bạo hành cũng như đối với những người đồng phạm khi chứng kiến phụ nữ bị bạo hành mà không can thiệp.”

Sứ điệp của HĐGM kết thúc với việc nhắc lại chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại Peru vào tháng 1/2018, và nói rằng: “Chúng ta tạ ơn Chúa về chuyến viếng thăm của ĐTC, về những ơn chúng ta nhận đã được. Do đó, chúng ta cần hiệp nhất để xây dựng đất nước Peru yêu quý dựa trên những nền tảng và giá trị Kitô giáo cũng như nhân bản. Cần cổ vỗ và thực thành những điều ấy, đặc biệt trong môi trường gia đình cũng như tại những nơi chúng ta hiện diện.” (La República Peru, 31/12/2018)   

Văn Yên, SJ

(VaticanNews 02.01.2019)