Hai Đức Tân Giám mục đều quê gốc Phát Diệm

Trong hai ngày 31-06 và 01-06 , Giáo Hội Công Giáo Việt Nam liên tiếp được chứng kiến hai thánh lễ tấn phong Giám mục của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Phó Đà Lạt và Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Xuân Lộc. Một điều thú vị và đặc biệt hai Vị Tân Giám mục đều là người gốc Phát Diệm.
Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh tuy sinh ra tại Cần Thơ nhưng Ông Bà Cố lại quê gốc Phát Diệm: Ông Cố nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc và Bà Cố nguyên quán giáo xứ Dục Đức. Còn Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân được sinh ra tại Phát Diệm ngày 07/06/1953.
 

Vì thế, sau khi được lãnh nhận Thánh chức Giám mục, các ngài sẽ có dịp trở về quê hương của tổ tiên để dâng những thánh lễ tạ ơn, cụ thể: Ngày 16 và 17 tháng 06, Đức Tân Giám mục Phó Đà Lạt sẽ dâng lễ tại Phúc Nhạc và Dục Đức; ngày 19/06, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân sẽ cử hành thánh lễ tại Cách Tâm; trước đó một ngày, tức ngày 18/06, hai Đức Tân Giám mục sẽ dâng thánh lễ tạ ơn cách trọng thể tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.

Một điều thú vị nữa xung quanh hai lễ tấn phong Giám mục này đó là một trong hai vị Giám mục Phụ phong đều có sự góp mặt của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Đấng Bản quyền đương kim của giáo phận Phát Diệm.

Bảo Linh 

Nguồn tin: Gp Bùi Chu