Gp. Xuân Lộc có tân giám mục phó

Trưa hôm nay, thứ Năm, 04/06/2015 (theo giờ Rôma), Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã loan tin ở mục bổ nhiệm : Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chọn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, cho đến hiện nay là Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục Phó giáo phận này.

Đức tân Giám mục Phó Xuân Lộc, người có hai văn bằng tiến sĩ về Luân lý và Truyền giáo, sinh ngày 02 tháng Ba năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.

Được gửi sang du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma vào năm 1965 và sau khi hoàn tất chương trình theo quy định, ngài được thụ phong linh mục tại Rôma cho Tổng giáo phận Sài gòn vào năm 1971.

Gần năm thập niên sống bên kinh đô Giáo Hội, ngài phục vụ qua nhiều trọng trách và chức vụ khác nhau như : Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M) ; Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo – Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo ; Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI ; Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ ; Thành viên tổ chức” Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn ; Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000 ; Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo ; Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối ngoại Liên tôn.

Trước khi được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala vào ngày 28/02/2013, và được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc vào ngày 05/04/2013, ngài là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc từ năm 2009.

Hiện nay trong Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo được trao phó chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo.

Theo thống kê tính đến ngày 30/09/2013, Giáo phận Xuân Lộc nằm trọn vẹn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một phần tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 6,439 km² có 921.489 giáo dân trong 239.861 gia đình của 243 giáo xứ và 26 giáo họ chuẩn bị có sắc phong lên hàng giáo xứ, 527 linh mục Triều và Dòng đang làm mục vụ và 2.129 tu sĩ nam nữ. Hiện nay Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh là Giám mục Chính tòa Xuân Lộc.

Hội Quán

huy hieu

————————————————-

TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIUSE

     (theo: http://giaophanxuanloc.net)

 

Khẩu Hiệu Giám Mục của Đức Tân Giám Mục Phó Giuse

“Này Là Mình Thầy”(Mc 14,22)

“Hoc est Corpus Meum”

Sinh ngày: 02 tháng 03 năm 1945:  tại Thức Hóa, Bùi Chu.
1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.
1964: Học tại Đại chủng viện Sài Gòn.
1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.
1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1971-1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma ( Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lý).
1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).
1980-2009: Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo – Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo.
1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.
1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ
1992-2001: Thành viên tổ chức” Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn
1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000
1999-2005: Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo
2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối ngoại Liên tôn
2009-2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
28.02.2013: Được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc

04.06.2015 :  Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala.

Hiện nay Đức cha giữ chức vụ Chủ tịch UB Giáo Dục Công Giáo trực thuộc HĐGM Việt Nam.

Truyền thông Dòng Tên xin chúc mừng Đức Tân Giám mục Phó Giuse. Xin Thiên Chúa thương đổ tràn muôn vàn ơn Thánh Thần xuống trên Đức Tân Giám mục Phó Giuse trong sứ vụ mới.

Từ Vatian, Jos. Nguyễn Tiến Khải, SJ