GP.Vĩnh Long: Khẩu Hiệu và Biểu Tượng Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

Khẩu hiệu và biểu tượng: “Duc in altum, et laxate…” “Hãy ra khơi và thả lưới…” (Luca 5, 4). Câu nầy có hai vế liên quan rất nhiều đến việc truyền giáo và động lực truyền giáo…

DCPheroHuynhVanHai.jpg

DCPheroHuynhVanHai-1.jpg

 

(WGP.Vĩnh Long 18.10.2015)