GP.Phan Thiết: Lm Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Tân Tổng Đại Diện

Sáng 7.7.2015, ngày tĩnh tâm quý của Linh mục đoàn Phan thiết tại Tòa Giám Mục. Đức Cha Giuse cùng quý cha và quý phó tế sốt mến tham dự giờ chầu Thánh Thể, cầu nguyện riêng và xét mình xưng tội. 

PhanThiet-TongDaiDien-1.jpg

Trong giờ hội thảo mục vụ, chiếu theo giáo luật điều 475-477,Đức cha Giuse bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh – Hạt Trưởng hạt Bắc Tuy là Tân Tổng Đại Diện Giáo Phận Phan Thiết với nhiệm kỳ 5 năm (7.2015-7.2020). Cha Tổng Đại Diện sinh ngày 6 tháng 7 năm 1954, thụ phong Linh mục ngày 22 tháng 2 năm 2006.

 

Đức cha Giuse cũng trao bài sai cho các Phó tế đến phục vụ tại các giáo xứ như sau:

 

1.  Thầy Phêrô Đoàn Vũ Khoa: Gx Mẹ Vô Nhiễm

2.  Thầy PX. Lê Nguyên Thao: Gx Thanh Hải

3.  Thầy Anrê Vũ Quỳnh:Gx Long Hương

4.  Thầy Đaminh Phạm Hoàng Thắng: Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.

5.  Thầy Gioan Trần Ngọc Trung: Gx Hà Văn

6.  Thầy PA. Phạm Quảng Đại: Gx Vinh Lưu

7.  Thầy Simon Trần Quốc Được: Gx Tàmon

8.  Thầy Giuse Nguyễn Thành Quyết: Gx Võ Đắt

 

Tiếp theo, Cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung giới thiệu thông điệp “Laudato Si” của ĐTC Phanxicô, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu trình bày về vấn đề đào tạo giáo lý viên “GLV và việc phúc âm hóa đời sống giáo xứ”.

 

Sau đó,  Đức cha, quý cha Hạt trưởng, các Phó tế đến Nhà nguyện tham dự nghi thức tuyên xưng đức tin của cha Tổng Đại Diện.

 

 

Bữa cơm trưa chan chứa tình huynh đệ với nhiều niềm vui: mừng Sinh nhật lần thứ 63 của Đức cha; mừng cha Tân TĐD; mừng hai cha già kỷ niệm 50 năm Linh mục: Đaminh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm, Philipphê Lê Trọng Phan; mừng 25 năm linh mục của ba cha: Giuse Nguyễn Văn Lừng, Giuse Nguyễn Việt Huy và Phaolô Lê Quang Luân.

 

Gần 1 giờ chiều, Đức cha và quý cha quý phó tế lên đường đi Lagi tham dự lễ an táng Bà Cố Anna, thân mẫu Lm Phêrô Đặng Hữu Châu tại Nhà thờ Tân tạo lúc 2g30.

PhanThiet-TongDaiDien-2.jpg

PhanThiet-TongDaiDien-3.jpg

PhanThiet-TongDaiDien-4.jpg

PhanThiet-TongDaiDien-5.jpg

(WGP.Phan Thiết 07.07.2015)