GP.ĐÀ LẠT: Bản Tuyên Thệ Của Đức Tân Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

TanGMDaminh.jpg

Tôi là Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, được tuyển chọn làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt,  tôi sẽ luôn luôn trung thành với Giáo Hội Công Giáo và Đức Giáo Hoàng, vị Mục tử tối cao của Giáo Hội, Đại Diện Chúa Kitô, Đấng kế vị quyền tối cao của Thánh Tông Đồ Phêrô và Trưởng Giám Mục Đoàn.

Tôi sẽ vâng phục việc thi hành quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng trên Giáo Hội phổ quát, và tôi sẽ chăm lo thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi và quyền bính của ngài. Tôi cũng sẽ thừa nhận và tuân phục những đặc quyền và những trách nhiệm của những Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng, vì các ngài là đại diện cho vị Mục tử tối cao.

Tôi sẽ chăm lo chu toàn cách cần mẫn nhất những nhiệm vụ tông đồ được giao phó cho các Giám mục, đó là giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo Dân Thiên Chúa, trong sự hiệp thông phẩm trật với Vị đứng đầu Tông đồ đoàn và các thành viên của ngài.

Tôi sẽ chăm lo duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội Phổ quát, và như thế, cách nhiệt tình tôi sẽ chuyên chú bảo tồn sự thuần khiết và tính toàn vẹn kho tàng đức tin của Giáo Hội mà các thánh Tông đồ truyền đạt, và tôi sẽ chuyên chú vào các chân lý được truyền dạy mọi người cần phải giữ và cần đưa ra thực hành trong cuộc sống, như chúng đã được Huấn Quyền trình bày và như chúng được giải thích cho mọi người. Tôi cũng sẽ chứng tỏ tình phụ tử đối với những người sai lầm trong đức tin, và tôi sẽ làm hết sức có thể để hướng dẫn họ đến sự viên mãn của chân lý Công Giáo.

Bằng việc chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô, vị Thượng Tế Vĩnh cửu, tôi sẽ sống đạo đức và thánh thiện và do đó, tôi sẽ chu toàn chức vụ được giao phó cho tôi, để trong khi trở thành mẫu gương cho đoàn chiên, tôi có thể củng cố các tín hữu trên đường đạt tới sự hoàn thiện Kitô giáo.

Tôi sẽ bảo vệ kỷ luật chung của toàn thể Giáo Hội, và tôi sẽ cẩn thận thúc giục mọi người tuân giữ tất cả luật giáo hội, đặc biệt là những luật trong Bộ Giáo Luật. Tôi sẽ luôn cảnh giác để ngăn chặn mọi lạm dụng có thể, đặc biệt là trong sứ vụ rao giảng Lời Chúa và trong việc cử hành các bí tích.

Tôi sẽ ân cần chăm lo quản lý tài sản trần thế của Giáo Hội, đặc biệt là những tài sản dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, và những tài sản dành để nuôi sống thích hợp các giáo sĩ và các thừa tác viên khác, cũng như những tài sản dành cho các công việc tông đồ và từ thiện.

Trong khi thi hành nhiệm vụ được giao phó cho tôi, tôi sẽ bày tỏ lòng yêu mến đặc biệt đối với tất cả các linh mục và các phó tế, những cộng tác viên chín chắn của hàng Giám Mục, cũng như đối với nam nữ tu sĩ, những người cùng tham gia vào nhiệm vụ duy nhất nầy. Và tôi sẽ cố gắng hết mình làm phát triển thêm nhiều ơn gọi thánh, để những nhu cầu thiêng liêng của toàn thể Giáo Hội được đáp ứng một cách thích hợp.

Tôi sẽ nhìn nhận và phát huy phẩm giá của giáo dân và vai trò của họ trong sứ mệnh của Giáo Hội. Và tôi sẽ đặc biệt quan tâm để thúc đẩy công việc truyền giáo nhắm đến việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

Trừ phi bị trở ngại, tôi sẽ trực tiếp tham dự, hoặc kịp thời đáp ứng, nếu tôi được mời tham dự các Công đồng hoặc những công nghị hợp pháp khác.

Vào những thời gian xác định, hoặc tại một thời điểm được ấn định bởi Tòa Thánh, tôi sẽ báo cáo công việc mục vụ của tôi cho Tòa Thánh, và tôi sẽ trân trọng chấp nhận các chỉ dẫn và các lời khuyên của Tòa Thánh, và tôi sẽ chu toàn chúng cách tốt nhất.

Vì vậy, xin Thiên Chúa cũng như các sách Tin Mừng của Thiên Chúa mà tôi chạm tới, giúp đỡ tôi.

(WGP.Đà Lạt 30.05.2017)