Gợi ý suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 31 thường niên năm B – Các thánh nam nữ

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 31 thường niên năm B

Các thánh nam nữ

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a

Hôm nay Giáo Hội mừng tất cả các thánh nam nữ, là tất cả những ai đã được vinh quang trong Chúa. Sách Khải Huyền nói: “Là một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ… Là những người được đóng ấn trên trán: một trăm bốn mươi bốn ngàn người thuộc mọi chi tộc Itraen”nghĩa là con số tròn của người Do Thái, chỉ toàn thể những người thuộc về Thiên Chúa. Các ngài là ai?

Là những người đã tin đến cùng, đã được Thiên Chúa thưởng công vì đã trung thành đến cùng: “Ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát”.

Có những đấng thánh đã được Giáo Hội nêu gương mà chúng ta thường nghe nói đến, nhưng rất nhiều đấng thánh vô danh không ai biết đến, trong số đó có biết bao nhiêu người thân, bạn bè của chúng ta. Các ngài đang hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Chúng ta là dòng dỏi các thánh, và chúng ta cũng đang đi cùng một hướng với các ngài, đi trong ánh sáng của Chúa. Các thánh chính là nguồn khích lệ cho chúng ta. Các ngài cũng yếu đuối lầm lỡ như chúng ta, cũng gánh nặng kiếp sống đau thương như chúng ta, nhưng các ngài đã thắng vượt tất cả nhờ tin vào tình yêu của Chúa. Sách Khải Huyền cũng nói: “Họ đã giặt sạch áo họ trong máu Con Chiên”.

Đây là dịp để Giáo Hội dạy chúng ta sống mầu nhiệm các thánh thông công. Chúa Giêsu là Đầu của Giáo Hội. Sự sống của Ngài đang lưu chuyển trong chúng ta. Chúng ta không đơn độc chiến đấu với những sức mạnh của ma quỷ, với những khó khăn ở đời. Chúng ta đang sống cùng với các thánh. Các ngài luôn chuyển cầu cho chúng ta mà chúng ta không hay biết. Chúng ta thường đến khẩn cầu với những đấng thánh mà chúng ta quen thuộc như thánh Giuse, Martinô hay Antôn… tại sao chúng ta không cầu xin các thánh nam nữ? Cả một tập thể các thánh, cả Thiên đàng cầu bàu cho chúng ta. Tuyệt biết mấy khi chúng ta được toàn thể các thánh yểm trợ chúng ta!

Chúng ta với các thánh là một, vì các ngài cũng là thành phần của một thân thể duy nhất là Giáo Hội, là thân thể của Chúa Kitô. Các thánh đi trước chúng ta, chúng ta đang theo sau dấu vết của các ngài.

Trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, chính chúng ta là những người đang lữ hành trên trần gian cũng có thể trợ giúp anh em chúng ta đang gặp khó khăn bằng lời cầu nguyện và những hi sinh hằng ngày của chúng ta.

Mầu nhiệm các thánh thông công là một niềm an ủi vô tận cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi, chúng ta thuộc về một gia đinh lớn đầy tình yêu. Các thánh không ngừng yểm trợ chúng ta. Hãy tin tưởng vào tình thương của các thánh và bước theo các ngài, xin các ngài giúp chúng ta yêu mến Chúa hơn.

Hôm nay Giáo Hội nhắc lại cho chúng ta tám mối phúc của Chúa Giêsu, tám con đường để vào Nước Trời. Đó là con đường mà các thánh đã đi qua và đã đạt được chiến thắng. Tám con đường mà thực ra chỉ có một là Chúa Giêsu: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Đó là những nét riêng biệt của Chúa được diễn tả ra bằng tiếng nói con người. Tám mối phúc thật là khuôn mặt của Chúa Giêsu được vẽ ra để chúng ta nhìn thấy rõ hơn và noi theo.

Các thánh đã đi vào con đường hạnh phúc nầy và đã thành công. Con đường hạnh phúc nầy không giống những gì thế gian chủ trương. Người ta chủ trương sự giàu sang vật chất, cỡi đầu thiên hạ, thống trị bằng mọi cách… Chúa Giêsu dạy chúng ta khó nghèo từ trong tâm hồn, hiền lành trong sạch, thương xót người…chịu bách hại. Bát phúc của Chúa chính là cái lò tạo nên các thánh.  “họ từ đau khổ lớn lao mà đến”. Không phải ngồi không mà nên thánh. Chúa Giêsu đã cứu chúng ta bằng cả cuộc đời đau khổ và cái chết thê thảm của Ngài, và Ngài đã sống lại toàn thắng. Chúng ta không thể hạnh phúc nếu không qua cuộc khổ nạn như Ngài. Chúng ta cũng biết rằng “những đau khổ đời nầy không thể sánh với vinh quang mà Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta”.

Bát phúc chính là  con đường tình yêu sung mãn. Cha Varillon, trong tác phẩm nổi tiếng của ngài mang tựa đề: Sự khiêm nhường của Thiên Chúa, đã nói: Thiên Chúa mới thực sự khiêm nhường, vì Ngài là Tình Yêu. Tình yêu làm cho Ngài nghèo hơn bất cứ ai vì tình yêu là dám cho đi, là hướng về người khác, và quên mình. Các thánh là những người đã yêu mến đến quên mình, dám cho Chúa cuộc đời của mình, “không còn sống cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta”, là đáp trả tuyệt đối tình yêu Thiên Chúa.

Sự thánh thiện không phải là một mơ mộng của một số người, mà là bản chất của những người mang tên là con Thiên Chúa. Từ trong Cựu Ước, Chúa đã đòi buộc dân Do thái: “Các ngươi phải là thánh vì Ta là Đấng Thánh”. Chúa Giêsu lặp lại đòi buộc đó một cách khác: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành”. Tất cả những gì Chúa Giêsu dạy đều tóm về điều duy nhất đó.

Giáo Hội phong thánh những người đã sống đúng những đòi buộc của Tin Mừng, đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy các ngài đạt tới một mức độ quá cao gần như chúng ta không đạt đến được. Và chúng ta nghĩ rằng nên thánh là điều vượt khỏi tầm tay chúng ta, chúng ta không thể anh hùng như các ngài. Đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Sự thánh thiện nằm trong tầm tay chúng ta. Chúng ta là thánh ngay từ khi chịu phép rửa tội. Chúa Thánh Thần đã thánh hiến chúng ta, rửa chúng ta trong máu Chúa Kitô.Thánh Phaolô gọi các Kitô hữu thời xưa bằng “các thánh” ở Corintô, ở Êphêsô… Chúng ta là thánh thực sự, không phải vì chúng ta tự làm cho mình nên thánh mà do ân sủng mà thôi. Nếu chúng ta sống theo ý Chúa và giữ nguyên vẹn ơn thánh hóa mà Chúa ban cho khi chịu phép rửa tội, thì chúng ta là thánh thực sự.

Công Đồng Vatican II đã dành một chương riêng là chương thứ năm trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội để nói đến ơn gọi nên thánh. Mọi người đều được gọi nên thánh, dù sống trong bậc nào, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, trong bậc tu trì hay có gia đình, mọi người phải nên thánh trong đấng bậc của mình. Ngay cả những người “đang phải mang gánh nặng của nghèo đói, tật nguyền, đau yếu và những thử thách khác hay đang chịu bách hại vì sự công chính… cũng được kết hợp với Chúa Kitô, được thánh hóa mỗi ngày, nhờ Thánh Thần”.

Vậy nên thánh như thế nào? Chúng ta đã thấy rồi, là đi theo con đường Chúa Giêsu đã vạch sẵn, là sống như Ngài, nghèo như Ngài ở Nadaret, hiền lành khiêm nhượng như Ngài, là yêu thương như Ngài, yêu đến chết cho bạn hữu như Ngài, là tha thứ như Ngài trên thập giá, là vâng phục Chúa Cha như Ngài… Đó là con đường duy nhất, chắc chắn nhất để nên thánh.

Khó đấy nhưng cũng không khó lắm, vì Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta, luôn tha thứ khi chúng ta biết ăn năn, luôn nuôi dưỡng chúng ta bằng thịt máu Ngài. Có được sự yểm trợ  như thế, chúng có thể tin chắc chúng ta sẽ thành công trên con đường nên thánh.

Chúa Giêsu là sức mạnh cần thiết, là niềm hạnh phúc hiện tại cho chúng ta. Chạy theo thế gian sẽ thất vọng, chạy theo Chúa sẽ không bao giờ thất vọng, vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu. Những người yêu mến Chúa chân thành đều là những người hạnh phúc nhất  trên đời, dù họ vẫn gặp khó khăn đau khổ, hay bị bách hại, vì đối với họ, chỉ có một niềm vui, một hạnh phúc là Thiên Chúa mà thôi.

Lm Trầm Phúc