Giơ tay lúc đọc kinh Lạy Cha?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum

 Giơ tay lúc đọc kinh Lạy Cha-prayer_hands

 

Hỏi: Nhiều người nói chúng ta không nên giơ tay trong khi đọc kinh Lạy Cha bởi vì đó không phải là một kinh cộng đoàn nhưng là một kinh dâng lên “Cha chúng con.” Các linh mục địa phương nói rằng vì Vatican không nói rõ về việc này, nên chúng ta tự do làm việc này. Vậy có một hình thức đúng đắn như thế nào trong khi đọc kinh Lạy Cha trong Thánh Lễ? –T. P., Milford Maine, Mỹ.
 

Đáp: Thật thì không có cử điệu nào được ấn định cho đôi tay trong lúc đọc Kinh Lạy Cha và ít nhất là cho tới nay, Tòa Thánh cũng như Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đều không chính thức đề cập đến vấn đề này. 
 
Dầu sao, lý luận thinh lặng cho việc này không mạnh lắm, bởi vì khi không có khó khăn đặc biệt nào đối với các đôi vợ chồng, gia đình hay một nhóm nhỏ tự ý giơ tay lúc đọc kinh Lạy Cha, thì lại có vấn đề khi toàn thể cộng đồng phải mong chờ hay bị bắt buộc làm như vậy. 
 
Việc đem một nghi thức hay cử điệu mới vào trong phụng vụ một cách vĩnh viễn hay có khi bắt buộc thì đã được nói tới trong luật phụng vụ. Quá trình này đòi phải có đa số phiếu hai phần ba trong hội đồng giám mục và được phép Tòa Thánh trước khi có hiệu lực bất kỳ một thay đổi nào. 
 
Như vậy, nếu hội đồng giám mục hay Tòa Thánh không thấy cần bắt buộc một cử điệu nào trong khi đọc kinh Lạy Cha, thì đối với một thẩm quyền nào nhỏ hơn cũng không có quyền áp đặt một cử chỉ mới nào mà luật phụng vụ không đòi buộc, và mong đợi các tín hữu phải theo các sắc lệnh của mình. 
 
Trong lúc không có những chi dẫn về cử điệu của người tín hữu với những chữ đỏ hướng dẫn rõ ràng linh mục và hết mọi người đồng tế phải đọc kinh Lạy Cha với hai tay giang ra, cho nên các tín hữu không cần phải giơ tay. 
 
Người ta có thể tranh cãi rằng việc giơ tay nói lên sự hiệp nhất gia đình của Giáo hội. Nhưng việc chúng ta hát hay đọc kinh chung đã diễn tả yếu tố này. 
 
Việc giơ tay thường đề cao sự hiệp nhất của nhóm hay cá nhân từ phương diện nhân bản hay thể lý, và như vậy điển hình hơn là do sự tự phát của các nhóm nhỏ. Do đó nó không luôn luôn dễ dàng để áp dụng cho một cộng đoàn lớn hơn, khi mà một số người sẽ cảm thấy bất tiện và hơi bị ép buộc khi làm như thế. 
 
Việc xử dụng thực hành này trong Kinh Lạy Cha có thể làm suy giảm và làm chia tri trong lúc thờ phượng và cầu xin hướng về Thiên Chúa, như được giải thích trong những số 2777-2865 sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, vì một ý nghĩa hàng ngang hơn là theo ý nghĩa thuần túy nhân bản. 
 
Do tất cả các lý do này, không ai nên băn khoăn là không tham gia trong cử điệu này nếu không muốn. Họ chỉ nên theo những tập quán phổ quát của Giáo hội, và không được bị cáo là gây nên sự thiếu hòa đồng.
 
Một trường hợp khác biệt là việc thực hành theo đó một số người chấp nhận cử điệu trong khi “cầu nguyện” đọc Kinh Lạy Cha giống như linh mục, là các Cha giang tay ra. 
 
Tại một số quốc gia như tại Ý, Tòa Thánh đã chấp thuận thỉnh cầu để các giám mục cho phép bất cứ ai muốn bắt chước cử điệu này giống Linh Mục trong khi đọc kinh Lạy Cha. Thường lối một phần ba hay một nửa số giáo dân đã tự chọn làm như vậy. 
 
Mặc dầu chỉ là hình thức bên ngoài nhưng không có nghĩa là giáo dân muốn đóng vai trò của một linh mục. 
 
Kinh Lạy Cha là kinh của toàn thể công đồng chớ không phải là một kinh của linh mục hay của vị chủ tế. Trên thực tế, có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà chữ đỏ dạy linh mục cầu nguyện với hai tay giăng ra. trong một kinh mà ngài không đọc một mình hay chỉ với các linh mục khác. Do dó, trong trường hợp kinh Lạy Cha, dáng điệu cầu nguyện diễn tả sự cầu nguyện con cái Chúa dâng lên Người. 
 
Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã bàn cãi một đề nghị do một số giám mục muốn cho phép sử dụng cử điệu trong khi cầu nguyện, trong lúc tranh luận bản “Những Thích Ứng của Hoa Kỳ đối với Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma”. Một số giám mục còn lý luận rằng tốt nhất là bỏ đi việc giơ tay trong khi đọc kinh Lạy Cha. Đề nghị đó không thu đủ đa số phiếu hai phần ba, cho nên bị loại khỏi chương trình nghị sự. 
 

(Ðức Ông Nguyễn Quang Sách 21/11/2003, Zenit.org)