Giáo xứ An Phú: Đón mừng cha Tân chánh xứ

WGPSG — Sáng ngày thứ Bảy 27-6-2015, lúc 8 giờ, cộng đoàn giáo xứ An Phú thuộc giáo hạt Tân Định đã hân hoan đón mừng cha Tân chánh xứ Giuse Đinh Đức Hậu, thay cho cha Phêrô Lê Hoàng Chương thuyên chuyển đến nhiệm sở mới.

Thánh lễ Tạ ơn được cử  hành vào lúc 9g30. Chủ sự Thánh lễ là cha Tổng Đại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân. Đồng tế với ngài có Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh – Hạt trưởng hạt Tân Định, Cha Giuse Phạm Bá Lãm – Hạt trưởng hạt Phú Thọ, Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ – Hạt trưởng hạt Xóm Mới, Cha nguyên chánh xứ Phêrô Lê Hoàng Chương, Cha Tân chánh xứ Giuse và hơn 20 cha.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có HĐMVGX An Phú, quý HĐMVGX Lạng Sơn, quý nữ tu dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa, các đoàn thể Công giáo Tiến hành trong giáo xứ, thân nhân cha tân chánh xứ, và cộng đoàn giáo xứ.

Ngay sau khi cha Tổng Đại diện Inhaxio giới thiệu cha tân chánh xứ với cộng đoàn giáo xứ An Phú, nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ được bắt đầu:

– Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh – Hạt trưởng hạt Tân Định công bố Ủy Nhiệm thư của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, TGP TP.HCM cử cha Giuse Đinh Đức Hậu về làm tân chánh xứ giáo xứ An Phú, thay cho cha Phêrô Lê Hoàng Chương, sau 12 năm phục vụ giáo xứ nay đi nhận nhiệm sở mới.

– Cha tân chánh xứ tuyên xưng Đức Tin trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.

– Cha tân chánh xứ đặt tay trên cuốn Kinh Thánh và nói lên tâm tình phó thác của mình.

Tiếp theo, cha Tổng Đại diện hướng dẫn cha tân chánh xứ cử hành các nghi thức sau:

– Ngồi vào ghế chủ tọa: Việc này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.

– Đến giếng cử hành bí tích Thánh Tẩy: Nơi giếng này, linh mục chánh xứ thường xuyên cử hành bí tích Thánh Tẩy, để nói lên trách nhiệm ngôn sứ và hướng dẫn mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha.

– Ngồi nơi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử khi giao hòa mọi hối nhân với Thiên Chúa và Hội Thánh.

– Mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa: Nhà tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử và cộng đoàn giáo xứ.

– Đổ chuông nhà thờ: Tiếng chuông nhà nhờ là tiếng chủ chiên quy tụ đoàn chiên trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Tiếng chuông nhà thờ cũng là tiếng gọi của Thiên Chúa đánh thức những ai đang ngủ mê trong tội lỗi và kêu gọi cộng đoàn thánh hóa thời gian cho Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ, cha Tổng Đại diện chia sẻ cùng cộng đoàn về đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan 10,11-18 nói về vai trò của người mục tử. Theo cha, vị mục tử nhân lành, phải biết hy sinh chăm sóc đoàn chiên, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình như Chúa Giêsu là vị Mục Tử đã yêu thương đàn chiên (nhân loại), Ngài đã hy sinh mạng sống mình trên thập giá để cứu nhân loại khỏi chết và khỏi mọi tội lỗi. Cũng vậy, người mục tử (các linh mục) phải biết hy sinh mọi sự để quan tâm chăm sóc đàn chiên Chúa trao (cộng đoàn giáo xứ). Và cha Tổng Đại diện đã dẫn chứng ngày nay trong Giáo hội không thiếu gương các chủ chăn đã liều mình chết thay cho đàn chiên  điển hình như cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Sau phần hiệp lễ, cha tân chánh xứ ngỏ lời cảm ơn Đức TGM Phaolô đã cử cha về coi sóc mục vụ giáo xứ An Phú. Cha xem đó như quà tặng Chúa ban cho cha. Cha cũng cảm ơn cộng đoàn giáo xứ đã đón nhận ngài về làm chủ chăn, cha hứa sẽ cố gắng chăm sóc giáo xứ tốt, và xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha chu toàn sứ vụ mục tử của mình.

Trước khi cha Tổng Đại diện và cha tân chánh xứ ban phép lành kết lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ đã thay mặt cộng đoàn, dâng lời cảm ơn và tặng hoa cha Tổng Đại diện, cha Quản hạt Gioan Baotixita, cha nguyên chánh xứ Phêrô và cha tân chánh xứ Giuse.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30, cha tân chánh xứ mời cha Tổng Đại diện và quý cha nán lại cùng chụp chung tấm hình lưu niệm, và chia sẻ niềm vui trong ngày nhận nhiệm sở mới của cha.