Giáo hội Lào sắp có thêm 3 linh mục

WHĐ (07.03.2015) – Năm 2015 là năm ân phúc của Giáo hội Lào nhỏ bé: 3 thầy phó tế sẽ được phong chức linh mục cho Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang, đó là các tân linh mục: Phaolô Lattana Sunthon, Augustinô Saegna Sii Bunti, và Micae Kanthak Vilae Luong Di. Cha Tito Banchong Thopanhong, 67 tuổi, Giám quản Tông toà Luang Prabang, nói rằng đây là dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao. Phục vụ cho 2.600 tín hữu trong 6 giáo xứ của Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang hiện nay chỉ có thêm một linh mục nữa ngoài cha Tito.

Cha giám quản Tito nói: “Đó sẽ là một thời điểm lịch sử cho Giáo hội tại Lào và là thời điểm ân sủng cho mọi người”. Ba vị giám mục Đại diện Tông toà của Vientiane, Savannakhet và Pakse sẽ cùng với cha Tito gặp nhau vào tuần tới để bàn về lễ phong chức dự kiến tổ chức vào tháng Mười Hai năm nay. Ba phó tế sắp được thụ phong linh mục đã học tại Chủng viện Savannakhet và một thầy đã theo học một năm tại Philippines. Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Lào cho biết sẽ mời Đức Sứ thần Toà Thánh ở Bangkok và các giám mục Á châu khác tham dự lễ phong chức này.

Cha Tito cho biết thêm: Pakse có 8 chủng sinh, Savannakhet 5 chủng sinh và Luang Prabang 3 chủng sinh. Cha cũng nói về mối quan hệ với chính quyền dân sự như sau: “Tình hình là bình ổn và êm thắm, các hoạt động phụng tự và mục vụ của Giáo hội đều không gặp trở ngại”; đây là dấu hiệu cho thấy tự do tại quốc gia nhỏ bé dưới quyền Cộng sản này đang dần được cải thiện đều đặn.

Trong số khoảng 6 triệu dân chủ yếu là Phật tử, có 45.000 người Công giáo Lào, chưa được 1% dân  số. Giáo hội Lào hiện có 4 Hạt Đại diện Tông toà, trong đó Luang Prabang đang trống toà, với 14 linh mục.

Đức giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông toà của Pakse hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào–Kampuchea. Hội đồng Giám mục này cũng là thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Minh Đức