Giáo hội Anh giáo chính thức chấp thuận phong chức giám mục cho phụ nữ

 

WHĐ (26.10.2014) – Các thông tin từ báo chí Anh Quốc và xứ Wales ra ngày 24-10 cho biết: Từ nay việc tấn phong giám mục cho phụ nữ đã được chấp thuận trong Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc và xứ Wales. Sau khi được Quốc hội Anh phê chuẩn, Nữ hoàng Anh đã ký sắc lệnh chính thức vào ngày thứ Sáu 24-10, cho phép phụ nữ gia nhập hàng giám mục Anh giáo.

Sau Thượng viện Anh, Hạ viện Anh cũng đã phê chuẩn việc cho phép phụ nữ gia nhập hàng giám mục Anh giáo tại Anh Quốcvào tuần trước. Thượng Hội đồng chung Anh giáo –sẽ nhóm họp vào tháng Mười Một sắp tới–, bây giờ phải ghi thêm sửa đổinày vào Bộ Giáo luật Anh giáo. Các giám mục phụ nữ đầu tiên có thể được tấn phong trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc, trong Thượng Hội đồng chung nhóm tại York hồi tháng Bảy 2014, đã phê chuẩn việc cho phép phụ nữ làm giám mục. Ba viện của Thượng Hội đồng chung (giám mục, giáo sĩ và giáo dân) đã bỏ phiếu thuận cho cải tổnày, vốn đã bị Viện giáo dân bỏ phiếu chống hồi tháng Mười Một 2012.

Cuộc cải tổ không thành hồi tháng Mười Một 2012 đã khơi lại những chia rẽ sâu sắc trong Anh giáo cách nay 22 năm, khi cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ. Các Giáo hội Anh giáo khác đã chấp thuận cho phụ nữ làm giám mục gồm có: Hoa Kỳ, Australia, Canada và Swaziland.

(La Croix)

 

Minh Đức