Giám mục Coptic kêu gọi Vương quốc Anh bảo vệ Kitô hữu Trung đông

“Bất kể chúng ta là thành viên của viện nào, hay đang thờ phượng trong Giáo hội nào, hay một niềm tin mà người có ngừơi không, chúng ta phải cùng nhau hành động cho tự do và phẩm giá của sự sống con người và cùng có tiếng nói chung” Đức cha Angaelos.
Giám mục Coptic kêu gọi Vương quốc Anh bảo vệ Kitô hữu Trung đông

Trong buổi “Điểm tâm cầu nguyện” hàng năm của Quốc hội Anh ngày 14/6 vừa qua, Đức cha Angaelos của Chính thống Coptic ở Vương quốc Anh đã phát biểu về tình hình của Kitô hữu ở Trung đông.

Trước sự hiện diện của trên 700 nghị viên, các lãnh đạo dân sự và tôn giáo, các đại sứ và giám đốc các tổ chức phi chính phủ, Đức cha Angaelos nói: “Các Kitô hữu ở Trung đông là dân bản xứ và từ chối bị coi như thiểu số của mình.” Đức cha kêu gọi mọi người thuộc các đảng phái và tôn giáo cùng nhau làm việc, ngài nói: “Như các lãnh đạo tôn giáo và dân sự, chúng ta có cơ hội và trách nhiệm thay đổi câu chuyện và sự chờ đợi của Trung đông từ một vùng không còn hy vọng và tranh chấp thành nơi của hy vọng và lời hứa.”

Đức cha nói thêm: “Bất kể chúng ta là thành viên của viện nào, hay đang thờ phượng trong Giáo hội nào, hay một niềm tin mà người có ngừơi không, chúng ta phải cùng nhau hành động cho tự do và phẩm giá của sự sống con người và cùng có tiếng nói chung”.

“Điểm tâm cầu nguyện” là buổi hội họp lớn nhât trong các hoạt động của quốc hội và là một sự nhìn nhận hàng năm về sự đóng góp của Kitô giáo vào đới sống quốc gia của Vương quốc Anh. Buổi họp này nhắm mời gọi các vị lãnh đạo cùng gặp nhau trong tinh thần của Chúa Giêsu để cùng cầu nguyện với nhau.

(Hồng Thủy Op, RadioVaticana 17.06.2016)