Đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu

Chúa Giêsu không bao giờ quên ngày chúng ta gặp Ngài lần đầu tiên; chúng ta nên xin Chúa ban cho “ân sủng của ký ức” để chúng ta luôn nhớ điều này. Đó là hy vọng của Đức Thánh Cha dành cho chúng ta trong bài giảng Thánh Lễ vào sáng thứ Sáu 24 tháng Tư tại nhà nguyện Santa Marta.

 PopeFrancis-morningmass--Đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu

 

Gặp gỡ là phương tiện Chúa Giêsu chọn để thay đổi cuộc sống chúng ta. Một ví dụ điển hình là câu chuyện thánh Phaolô thành Tarsus, kẻ bách hại Kitô giáo đã trở thành một Tông Đồ, khi ông đến thành Đamát. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến câu chuyện này được kể trong bài đọc thứ nhất, và liên hệ với nhiều cuộc gặp gỡ khác đã diễn ra trong Tin Mừng.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Đức Thánh Cha coi là “cuộc gặp gỡ đầu tiên” với Chúa Giêsu một cuộc gặp gỡ “thay đổi cuộc sống” của những ai gặp Ngài: Thánh Gioan và Anrê, là những người ở lại với Thầy suốt đêm; Simon người đã ngay lập tức trở thành “đá tảng” của cộng đồng mới; tiếp theo là người cùi Samaritano, là người đã quay lại tạ ơn Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho ông, và sau đó là người phụ nữ bị băng huyết là người đã được chữa lành khi bà chạm vào chiếc áo dài của Chúa Kitô: những cuộc gặp gỡ này là những cuộc gặp gỡ quyết định mà lẽ ra phải nhắc nhở một Kitô hữu đừng bao giờ quên cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Chúa Kitô.

“Ngài không bao giờ quên, nhưng chúng ta quên cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Và đây sẽ là một nhiệm vụ tốt cho anh chị em làm khi về nhà sau thánh lễ này, đó là chúng ta hãy xem xét: “Khi nào thì tôi thực sự cảm thấy Chúa gần gũi với tôi? Khi nào tôi cảm thấy cần phải thay đổi cuộc sống của tôi để trở nên tốt hơn, hay để tha thứ cho một người nào đó? Khi nào tôi cảm thấy Chúa yêu cầu một điều gì đó nơi tôi? Tôi đã gặp gỡ Chúa khi nào? Bởi vì đức tin của chúng ta là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Đây là nền tảng đức tin của chúng ta: Tôi đã gặp Chúa Giêsu, như Saolô đã gặp”.

Ký ức hàng ngày

Đức Thánh Cha Phanxicô nói chúng ta nên nhìn vào bên trong chính mình và chân thành hỏi: “Khi nào Chúa nói điều gì đó với con mà đã thay đổi cuộc sống con, hay mời con bước tới trong cuộc sống của con?”

Đây là một lời cầu nguyện đẹp, và tôi khuyên anh chị em nên thực hiện mỗi ngày. Và một khi anh chị em nhớ ra, hãy vui mừng về điều đó, vui mừng về ký ức ấy, vì đó là một ký ức của tình yêu. Một nhiệm vụ khác đẹp hơn là hãy cầm lấy sách Phúc Âm và nhìn vào những câu chuyện trong đó Chúa Giêsu gặp gỡ nhiều người, làm thế nào Ngài đã chọn các tông đồ. .. Có rất nhiều cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu được thuật lại trong đó. Có lẽ một trong số trường hợp đó cũng tương tự như trường hợp của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều tìm thấy trường hợp riêng của mình. 

Chúng ta hãy nhớ mối tình đầu

Và chúng ta không nên quên rằng Chúa Kitô có ý định duy trì “mối quan hệ với chúng ta” trong ý nghĩa của một sự ưa thích, mối quan hệ của tình yêu “dành cho bạn và chỉ cho bạn”

Hãy cầu nguyện và xin hồng ân. “Khi nào, Chúa đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên, tình yêu đầu tiên với tôi? để chúng ta có thể không phải nghe lời trách móc Chúa đã đưa ra trong sách Khải Huyền: “Ta có điều này chống lại ngươi, đó là ngươi đã quên tình yêu đầu tiên của ngươi”.

 

Đặng Tự Do