Đức Thánh Cha và vị lãnh tụ Hồi Giáo bắt tay nhau gửi thông điệp mạnh mẽ đến tổ chức Nhà nước Hồi Giáo IS

Theo vị lãnh tụ al-Azhar, chủ nghĩa Hồi giáo chính thống đã nhận ra một thực tế gây sửng sốt  trong thế giới Hồi giáo. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Vatican và lời chia buồn của ông ta với những nạn nhân trong cuộc khủng bố tại Paris, đã cho thấy sự đối lập với những người Hồi giáo cực đoan của một trong những vị lãnh tụ quan trọng nhất trong thế giới Hồi giáo.

ADNANE MOKRANI – Viện Giáo Hoàng Nghiên Cứu Ả Rập và Hồi Giáo nói:

“Có một cuộc chiến tranh bên trong những người Hồi giáo. Cuộc chiến giữa những người Hồi Giáo chính thống chiếm đa số và một thiểu số những người Hồi giáo bạo lực thiếu hiểu biết, gây tổn hại đến hình ảnh của những người Hồi giáo. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và lãnh tụ hồi giáo al-Azhar mang tính lịch sử. Đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng vì trường đại học của al-Azhar đại diện cho một tập thể những người Hồi giáo dòng Sunni trên toàn thế giới.”

Giáo sư người Tuynisia, Adnane Mokrani, giải thích: để có thể chống lại chủ nghĩa khủng bố, điều thiết yếu là các trường đại học Hồi giáo phải dành được quyền tự chủ và sự uy tín.

ADNANE MOKRANI – Viện Giáo Hoàng Nghiên Cứu Ả Rập và Hồi Giáo nói:

 

“Chúng ta có vài điểm chung về phương diện lịch sử. Hồi giáo không giống như Giáo hội Công giáo. Không có một vị lãnh đạo trung tâm duy nhất. Có rất nhiều viện, những trường đại học chính thống trong thế giới Hồi giáo. Trước đây, những trường đại học này độc lập và tự chủ về tài chính, nhưng sau thời kỳ thuộc địa, những trường này đã bị quốc hữu hóa. Tài sản của trường đã bị tịch thu và vì vậy, trường đại học thuộc quyền sở hữu của nhà nước, đánh mất đi sự độc lập và ảnh hưởng.

Adnane Mokrani nói rằng nếu các trường đại học Hồi giáo dành lại quyền tự chủ của mình, họ sẽ tái lập lại uy tín đối với những người Hồi giáo. Cũng vậy, việc tiến đến nền dân chủ và nền học thức sẽ ngăn cản sự cực đoan ảnh hưởng lên xã hội.

Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy mạnh mẽ những cuộc gặp gỡ và sáng kiến trong đối thoại liên tôn, như tổ chức Scholas Occurrentes. Đây là mạng lưới những trường đại học toàn cầu giúp các sinh viên thuộc các dân tộc và tôn giáo khác nhau xích lại gần nhau, nhằm đối thoại và xây dựng tình thân hữu giữa các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau.

(Nguồn http://www.romereports.com)

Chuyển ngữ

Đức Thiện SJ