Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị Tu Đoàn Thánh Pallotti

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 10-10-2016, dành cho 100 thành viên Tổng tu nghị của Tu đoàn ”Tông Đồ Công Giáo”, ĐTC khích lệ các thành viên sống đoàn sủng của vị Sáng Lập và làm cho đoàn sủng này mang lại nhiều hoa trái.

PopeFrancis-10Oct2016-08.jpg

Tu đoàn Tông Đồ Công Giáo quen gọi là Tu đoàn thánh Vinh Sơn Palloti được thành lập năm 1835 và hiện có gần 2340 thành viên, hoạt động tại 379 nhà trên thế giới. Dòng chuyên hoạt động truyền giáo và cổ võ sự cộng tác của giáo dân vào các công tác tông đồ.

 Lên tiếng trong dịp này, ĐTC ca ngợi đoàn sủng của thánh Pallotti như hồng ân quí giá của Chúa Thánh Linh, vì đã khơi lên nhiều hình thức tông đồ và thúc đẩy các tín hữu tích cực dấn thân làm chứng cho Tin Mừng.

 Thánh Pallotti cũng được ”ơn nhận ra Chúa Giêsu là Tông Đồ của Chúa Cha, Đấng Cao Cả trong tình yêu thương và giàu lòng thương xót, là Đấng đã chu toàn sứ mạng bằng cách tỏ cho mọi người tình yêu thương dịu hiền và lòng thương xót vô biên của Chúa Cha”.

 ĐTC nhận xét rằng ”Trước mắt chúng ta hằng ngày xảy ra bao nhiêu cảnh bạo lực, những khuôn mặt không có lòng thương xót, những con tim chai đá và sầu muộn. Chúng ta rất cần nhớ đến Chúa Cha, Con Tim Ngài nghĩ đến tất cả mọi người và muốn cứu độ mỗi người. Lòng thương xót là ‘sức mạnh chiến thắng mọi sự, làm đầy tâm hồn bằng tình yêu và an ủi bằng ơn tha thứ’ (Misericordia vultus, 9).

 Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc nhở các thành viên tu đoàn thánh Pallotti về sự ”cần thiết phải hoán cải sâu xa và làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa ngày càng thêm sinh động, đứng trước bao nhiêu thách đố ngày nay. Chỉ như thế chúng ta mới có thể phục vụ tha nhân trong tình bác ái”.

 Và ĐTC nói rằng: ”Anh em thân mến, tôi khích lệ anh em vui mừng và hy vọng tiếp tục hành trình của anh em, hết sức dấn thân với trọn tâm hồn để đoàn sủng của Đấng Sáng Lập tu đoàn anh em có thể mang lại hoa trái dồi dào cả trong thời đại chúng ta ngày nay. Thánh nhân ưa lập lại rằng ơn gọi làm tông đồ không phải chỉ dành cho vài người, nhưng cho tất cả mọi người, ”bất luận họ ở bậc nào, thân phận nào, làm nghề nào, may mắn thế nào, tất cả đều có thể tham gia công tác tông đồ” (Opere complete IV,346). (SD 10-10-2016)

PopeFrancis-10Oct2016-01.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-02.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-03.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-04.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-05.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-06.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-07.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-09.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-10.jpg
PopeFrancis-10Oct2016-11.jpg

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 10.10.2016)