Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên Hội Đồng Giám Mục Phi châu và Madagascar

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến các GM Phi châu sáng ngày 7-2-2015, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị chủ chăn gia tăng tình hiệp thông đồng, thời giúp giới trẻ chống lại mọi hình thức “thực dân” mới.

 

Đức Thánh Cha nhận xét mục đích của Liên HĐGM Phi châu và Madagascar, gọi tắt là Secam, là để Giáo Hội tại đại lục này có thể nói cùng một tiếng duy nhất, làm chứng về ơn gọi của mình là dấu chỉ và là dụng cụ cứu độ, an bình, đối thoại và hòa giải. Để chu toàn sứ mạng đó, điều quan trọng là tổ chức Secam trung thành với căn tính của mình, nghĩa là một kinh nghiệm sinh động về tình hiệp thông và phục vụ, nhất là dành cho những người nghèo nhất”.

 

Đức Thánh Cha nói: “Hành trình này đòi các vị chủ chăn phải tự giải thoát mình khỏi mọi quan tâm trần tục và chính trị, củng cố các quan hệ hiệp thông với ĐGH, qua sự cộng tác với các tòa Sứ thần Tòa Thánh và thông tin mau lẹ, trực tiếp với các tổ chức khác của Giáo Hội. Cũng vậy, cần duy trì những kinh nghiệm Giáo Hội đơn giản vừa tầm tay mọi người. Kinh nghiệm cho thấy những cơ cấu bàn giấy lớn phân tích các vấn đề một cách trừu tượng và có nguy cơ làm cho Giáo Hội xa lạ với dân chúng”.

 

Đức Thánh Cha nói thêm rằng: “Các thế hệ trẻ rất cần chứng tá của anh em. Tại Phi châu, tương lai ở trong tay giới trẻ và họ được kêu gọi tự bảo vệ chống lại những hình thức ‘thực dân” mới và vô lương tâm, như thành công, giàu sang, quyền lực với bất kỳ giá nào, và cả trào lưu cực đoan và lạm dụng tôn giáo. Con đường hữu hiệu nhất để vượt thắng cám dỗ chiều theo lối sống nguy hiểm như thế, là đầu tư vào lãnh vực giáo dục. Con đường ấy cũng hữu ích để ngăn chặn sự lan tràn não trạng dùng quyền lực để đàn áp và bạo lực, cũng như những chia rẽ trên căn bản xã hội, chủng tộc hoặc tôn giáo”.

 

Liên HĐGM Phi châu và Madagascar (SECAM), được thành lập năm 1969 và hiện qui tụ 33 HĐGM quốc gia hoặc miền. Chủ tịch hiện nay của SECAM là Đức Cha Gabriel Mbilingi, CSSp, TGM giáo phận Lubango, Angola. (SD 7-2-2015)

 

G. Trần Đức Anh OP