Đức Thánh Cha tiếp Hiệp Hội Phụ Huynh các trường Công Giáo

VATICAN. ĐTC khuyến khích Hiệp Hội phụ huynh các trường Công Giáo giúp các trường này duy trì bản sắc Công Giáo và chất lượng cao.

PopeFrancis-05Dec2015-01.jpg

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5-12-2015, dành cho 420 vị trách nhiệm thuộc Hiệp hội này (AGESC). ĐTC nói:

 ”Anh chị em có quyền yêu cầu một nền giáo dục thích hợp cho con cái, một nền giáo dục toàn diện và cởi mở đối với các giá trị đích thực về nhân bản và Kitô. Nhưng anh chị em cũng có nghĩa vụ làm sao để trường có thể đáp ứng công tác giáo dục đã được ủy thác, đặc biệt khi nền giáo dục này nói rằng mình mang đặc tính Công Giáo.

 ĐTC nhắc nhở rằng trong số các đặc tính của một trường Công Giáo là phải thông truyền một nền văn hóa toàn diện, chứ không phải là ý thức hệ. Trường Công Giáo cũng được kêu gọi giúp đạt tới hòa hợp trong sự khác biệt.

 ĐTC ghi nhận rằng cuộc khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng nhiều đến các trường tư, và nhiều trường đã buộc lòng phải đóng cửa. Cám dổ của ”những con số” trở nên mạnh mẽ hơn, và kèm theo đó là cám dỗ nản chí. Ngài nói: ”Mặc dù có tình trạng như thế, tôi lập lại với anh chị em: sự khác biệt giữa trường Công Giáo với các trường khác được thực hiện với chất lượng sự hiện hiện của anh chị em, chứ không phải bằng số lượng tài chánh và phương tiện người ta có thể đưa vào lãnh vực này”.

 Và ĐTC kết luận rằng: ”Anh chị em đừng bao giờ bán mất các giá trị nhân bản và Kitô mà anh chị em là chứng nhân trong gia đình, nơi trường học và xã hội. Hãy quảng đại góp phần để trường Công Giáo không bao giờ trở thành một sự ”co cụm lại’, hoặc là một thứ trường khác không có gì đáng kể trong các cơ sở giáo dục. Hãy cộng tác để nền giáo dục Công Giáo có đặc tính của một nền nhân bản mới. Hãy dấn thân để các trường Công Giáo thực sự được mở rộng cho tất cả mọi người” (SD 5-12-2015)

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 05.12.2015)