Đức Thánh Cha sửa đổi một số quy tắc về tư pháp của Vatican

Ngày 19/4/2024, với Tông thư dưới dạng Tư sắc, Đức Thánh Cha Phanxicô sửa đổi một số quy tắc liên quan đến hệ thống tư pháp, kinh tế, an sinh. Cụ thể: các thẩm phán nói chung thôi chức vụ ở tuổi 75, các Hồng y thẩm phán ngưng chức vụ ở tuổi 80.

Mở đầu Tông thư, Đức Thánh Cha nói lý do quyết định thực hiện những thay đổi một số điều tại các tòa án Vatican: “Nhiều năm kinh nghiệm đã làm chúng tôi cảm thấy cần thiết phải thực hiện một loạt thay đổi đối với hệ thống tư pháp của Vatican, cũng như đối với phẩm giá nghề nghiệp và cách đối xử kinh tế đối với các thẩm phán của Tòa án và Văn phòng Thúc đẩy Công lý”.

Đức Thánh Cha đặt ra các quy định mới trong 6 điều, bắt đầu từ việc các thẩm phán nói chung ngưng công việc khi đến tuổi 75, trong khi đối với các Hồng y thẩm phán, ngưỡng ngưng công việc được ấn định là ở tuổi 80. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha có thể quyết định tiếp tục việc tại vị ngoài những giới hạn này.

Theo Tự sắc, để tuân thủ nguyên tắc bất biến của thẩm phán và để đảm bảo thời gian hợp lý của quy trình, Đức Thánh Cha, đối với năm tư pháp mà chánh toà không còn giữ chức vụ, có thể bổ nhiệm một thẩm phán phụ tá, người sẽ tiếp quản chức vụ sau khi chánh toà chấm dứt nhiệm kỳ. Tự sắc cũng tuyên bố rằng Giáo hoàng có thể miễn nhiệm bất cứ lúc nào, thậm chí là tạm thời, đối với các thẩm phán, những người đã được chứng minh là không có khả năng nên không thể thực hiện công việc đó.

Các điều tiếp theo quy định cụ thể các điều khoản liên quan đến tiền lương, trợ cấp thôi việc và an sinh xã hội. Phần công việc của các thẩm phán liên quan đến trách nhiệm dân sự cũng được chú ý.

Nguồn: vaticannews.va/vi