Đức Thánh Cha Phanxico vinh thăng Hồng y cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam, đã vinh dự có tên trong danh sách các tân Hồng Y được bổ nhiệm. Như thế, Đức Cha Phêrô sẽ trở thành vị Hồng Y thứ sáu trong lịch sử Giáo hội Công Giáo Việt Nam. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân Hồng Y, xin Chúa canh tân tình yêu của các ngài dành cho Chúa Kitô, để các ngài có thể làm chứng nhân cho Tin Mừng của Ngài tại Rôma và trên thế giới…

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VINH THĂNG HỒNG Y CHO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

 

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 04 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố tên của mười lăm Tổng Giám Mục và Giám Mục là những vị mà ngài sẽ trao mũ đỏ vào ngày 14 tháng Hai năm 2015. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng công bố rằng, bên cạnh đó còn có 5 vị Tổng Giám Mục và Giám Mục về hưu được vinh thăng Hồng Y vì “lòng bác ái mục vụ của các ngài trong sứ vụ của Tòa Thánh và của Giáo Hội”. Như vậy, Đức Thánh Cha sẽ vinh thăng Hồng Y cho 20 vị.

Đức Thánh Cha nói như sau:
“Như đã thông báo, vào ngày 14 tháng Hai tới đây, tôi sẽ có niềm vui chủ sự một Công Nghị, trong đó tôi sẽ vinh thăng 15 tân Hồng Y, là những vị đến thuộc 13 quốc gia từ tất cả các châu lục, thể hiện sự liên kết bất khả phân ly giữa Giáo Hội Rôma và các Giáo Hội địa phương trên thế giới.
Vào ngày Chúa Nhật 15 Tháng 2, tôi sẽ chủ trì một thánh lễ đồng tế long trọng với các tân Hồng Y, trong khi vào ngày 12 và 13 tháng Hai, tôi sẽ tổ chức một Công Nghị với tất cả các Hồng Y để suy tư về định hướng và các đề xuất cải cách Giáo triều Rôma.

Các tân Hồng Y là những vị sau:
01. Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao
02. Đức Tổng Giám Mục Manuel José Macario do Nascimento Clemente, Thượng phụ Lisbon (Bồ Đào Nha)
03. Đức Tổng Giám mục Berhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M, của tổng giáo phận Addis Abeba (Ethiopia)
04. Đức Tổng Giám mục John Dew Atcherley của tổng giáo phận Wellington (Tân Tây Lan)
05. Đức Tổng Giám mục Edoardo Menichelli của tổng giáo phận Ancona-Osimo (Ý)
06. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của tổng giáo phận Hà Nội (Việt Nam)
07. Đức Tổng Giám Mục Alberto Suarez Inda của tổng giáo phận Morelia (Mễ Tây Cơ)
08. Đức Tổng Giám Mục Charles Maung Bo, SDB, của tổng giáo phận Yangon (Miến Điện)
09. Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, của tổng giáo phận Bangkok (Thái Lan)
10. Đức Tổng Giám Mục Francesco Montenegro, của tổng giáo phận Agrigento (Ý)
11. Đức Tổng Giám mục Fernando Daniel Sturla Berhouet, SDB, của tổng giáo phận Montevideo (Uruguay)
12. Đức Tổng Giám mục Ricardo Blázquez Perez, của tổng giáo phận Vallodolid (Tây Ban Nha)
13. Đức Giám Mục José Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R, của tổng giáo phận David (Panama)
14. Đức Giám Mục Arlindo Gomes Furtado, của tổng giáo phận Santiago de Cape Verde (quần đảo Cape Verde)
15. Đức Giám Mục Soane Patita Paini Mafi, của giáo phận Tonga (đảo Tonga)

Ngoài ra, tôi cũng sẽ vinh thăng Hồng Y cho các Tổng Giám Mục và Giám Mục hiệu tòa là những người nổi bật vì lòng bác ái mục vụ trong các sứ vụ của Tòa Thánh và Giáo Hội. Họ đại diện cho rất nhiều vị giám mục là những người, với một lòng bác ái mục vụ tương tự, đã đưa ra những chứng tá cho tình yêu Chúa Kitô và dân Chúa trong các Giáo Hội địa phương, tại giáo triều Rôma, và trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh.

Đó là:
1. Đức Tổng Giám mục Jose de Jesus Rodriguez Pimiento,Tổng Giám mục hiệu tòa của Manizales
2. Đức Tổng Giám mục Luigi De Magistris, Nguyên Chánh Toà Ân Giải Tối Cao
3. Đức Tổng Giám Mục Joseph Karl-Rauber, Sứ thần Tòa Thánh
4. Đức Tổng Giám Mục Luis Héctor Villaba, Tổng Giám mục hiệu tòa của Tucuman
5. Đức Tổng Giám Mục Júlio Duarte Langa, Tổng Giám mục hiệu tòa của Xai-Xai

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân Hồng Y, xin Chúa canh tân tình yêu của các ngài dành cho Chúa Kitô, để các ngài có thể làm chứng nhân cho Tin Mừng của Ngài tại Rôma và trên thế giới, và với kinh nghiệm của các ngài, các ngài có thể hỗ trợ tôi mạnh mẽ hơn trong sứ vụ tông đồ của mình.

Đặng Tự Do (Vietcatholic)

 

* Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam, đã vinh dự có tên trong danh sách các tân Hồng Y được bổ nhiệm. Như thế, Đức Cha Phêrô sẽ trở thành vị Hồng Y thứ sáu trong lịch sử Giáo hội Công Giáo Việt Nam.

Sau đây là tiểu sử của Đức Tân Hồng Y, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội (theo trang tonggiaophanhanoi.org).
– Khẩu hiệu: “NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN” (Ga 3,30)

– Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938

– Học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949
– Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968
– Thụ phong Linh Mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967
– Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972
– Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975
– Cha xứ Chính Tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975
– Tổng Ðại Diện Giáo Phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975
– Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991
– Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991
– Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994
– Giám Mục giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994
– Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22-4-2010.
– Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 13-05-2010.
– Hồng Y ngày 14 tháng 2 năm 2015