Đức Thánh Cha khuyến khích Đài Radio Maria

VATICAN. ĐTC Phanxicô khuyến khích Đài Radio Maria tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng và cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29-11-2015, dành cho 300 người gồm ban giám đốc, các ký giả và nhân viên của đài, nhân dịp họ tựu về Roma, để suy tư về đề tài ”đoàn sủng của Radio Maria”.

 ĐTC ca ngợi sự kiện Radio Maria được thành lập tại Italia và nay đã đang hoạt động tại 70 nước trên thế giới với nhiều tiếng nói khác nhau, mỗi ngày có hơn 30 triệu thính giả. Đài hoàn toàn tín thác nơi Chúa Quan Phòng và cho đến nay không hề bị thiếu các phương tiện tài chánh để hoạt động, tân trang máy móc. Đài có sự cộng tác của hàng ngàn người thiệt nguyện.

 ĐTC nói: ”Tôi mời gọi anh chị em hãy kiên trì trong quyết tâm của mình, quyết tâm này trở thành một sứ vụ đích thực, trong niềm trung thành với Tin Mừng và huấn quyền của Hội Thánh, lắng nghe xã hội và con người, nhất là những người nghèo túng và bị gạt ra ngoài lề, để có thể trở thành một điểm tham chiếu và nâng đỡ cho các thính giả.

 ĐTC cũng khích lệ các cộng tác viên của Radio Maria vun trồng mảnh vườn nội tâm của mình, là kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa, đọc những sách tốt để đào sâu đức tin, nói khác đi là làm sao để chính anh chị em trở thành điều mà anh chị em đề nghị với các thính giả qua các chương trìh của anh chị em”. (SD 29-10-2015)

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 29.10.2015)