Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Coyne làm Giám mục Giáo phận Burlington, Hoa Kỳ

Đức Giám Mục Coyne, sinh ngày ngày 17/06/1958 tại Woburn, Massachusetts. Gia nhập Chủng viện Thánh Gioan Brighton Massachusetts vào mùa thu năm 1981 và được phong chức linh mục của Tổng Giáo Phận Boston vào ngày 07/06/1986.

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Coyne làm Giám mục Giáo phận Burlington, Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Coyne làm Giám mục Giáo phận Burlington, Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Giám Mục phụ tá Christopher James Coyne của Indianapolis trở thành Tân Giám mục của Burlington, bang Vermont, Hoa Kỳ.

Đức Giám Mục Coyne, sinh ngày ngày 17/06/1958 tại Woburn, Massachusetts. Ngài tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Lowell (nay là Đại học UMass-Lowell) vào năm 1980. Ngài gia nhập Chủng viện Thánh Gioan Brighton Massachusetts vào mùa thu năm 1981 và được phong chức linh mục của Tổng Giáo Phận Boston vào ngày 07/06/1986.

Ngài được phân công về nhà thờ St. Mary thuộc giáo xứ Hills ở Milton Massachusetts cho đến khi được gửi đi tu học vào tháng 5 năm 1989. Sau khi tu học ở Học viện Phụng vụ Giáo Hoàng Thánh Anselmo ở Rôma, Ý, ngài đạt được bằng Phụng vụ Thánh vào năm 1992 và đạt bằng tiến sĩ vào năm 1994. Quay trở lại Hoa Kỳ vào năm 1994, cha Coyne được bổ nhiệm làm giáo sư về phụng vụ và thuyết giảng của Chủng viện Thánh Gioan ở Brighton.

Năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng Phụng tự của Tổng Giáo phận Boston, trong khi vẫn giảng dạy ở Chủng viện Thánh Gioan. Khi cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục nổ ra vào tháng Giêng năm 2002, Cha Coyne đảm nhận vai trò phát ngôn viên truyền thông của Tổng giáo phận và sau đó được bổ nhiệm làm Tổng thư ký về Truyền thông vào tháng 5 năm 2002. Ngài phục vụ trên cương vị thư ký và phát ngôn viên truyền thông cho đến tháng 5 năm 2005.

Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá của Indianapolis vào ngày 14/01/2011 và được tấn phong giám mục vào ngày 02/03/ 2011. Vào ngày 21/09/2011, ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa của Tổng Giáo phận Indianapolis, ngài phục vụ trên cương vị này cho đến khi Đức Tổng Giám Mục Joseph W. Tobin được bổ nhiệm vào ngày 03/12/2014. Ngài hiện đang phục vụ cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý, và đại diện cho Tiểu ban Chứng nhận đủ tiêu chuẩn hoạt động Mục vụ và các sứ vụ trong Giáo Hội.

(Lã Thụ Nhân, VCN 26.12.2014)