Đức Phanxicô xin giúp ngài chọn Giám mục Tổng Đại diện giáo phận Rôma

Trang mạng Vatican Insider vừa loan tin, ngày 10 tháng 3-2017, Đức Phanxicô kêu gọi giúp ngài chọn Giám mục Tổng Đại diện giáo phận Rôma sắp tới. Đền thờ Thánh Gioan Latran là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rôma.
Đức Phanxicô xin giúp ngài chọn Giám mục Tổng Đại diện giáo phận Rôma
Đây là lần đầu tiên một giáo hoàng có lời kêu gọi như vậy. Trong lần gặp 36 cha xứ của giáo phận Rôma chiều thứ sáu 10 tháng 3 vừa qua, Đức Phanxicô đã xin toàn địa phận, hàng tu sĩ cũng như giáo dân giúp ngài chọn Giám mục Tổng Đại diện sắp tới đây.
 

Bổ nhiệm ngày 29 tháng 6

Đức Giáo hoàng đề nghị giáo dân gởi thư đến trụ sở Giáo phận từ đây đến ngày 12 tháng 4 sắp tới, với các đề nghị về chân dung vị Tổng Đại diện và các tên họ muốn đề nghị. Theo trang mạng Vatican Insider, đây là lời đề nghị chưa từng có trong một triều giáo hoàng.

Ngày 17 tháng 4 sắp tới, Đức Hồng y Agostino Vallini Tổng Đại diện sẽ mừng sinh nhật 77 tuổi, như thế là đã quá 2 năm tuổi hưu của các tu sĩ theo giáo luật. Ngài được Đức Bênêđictô XVI đề cử vào chức vụ này năm 2008.

Người kế vị Đức Hồng y Vallini sẽ được bổ nhiệm vào ngày 29 tháng 6 sắp tới, ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô, quan thầy địa phận Rôma. Theo truyền thống, chức vụ Tổng Đại diện là một hồng y, nếu ngài chưa là hồng y thì ngài sẽ là hồng y trong lần công nghị đầu tiên sau ngày ngài được bổ nhiệm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn tin: Phanxico