Đức Phanxicô làm lợi cho Ngân hàng Vatican

Năm vừa qua Ngân hàng Vatican (IOR) đã lời 69,3 triệu ơrô, gấp hai mươi lần tiền lời của năm 2013. Một lợi tức đáng kể cho Tòa Thánh, kết quả của một cuộc đấu tranh để giảm các chi tiêu.

Năm vừa qua Ngân hàng Vatican (IOR) đã lời 69,3 triệu ơrô, gấp hai mươi lần tiền lời của năm 2013. Một lợi tức đáng kể cho Tòa Thánh, kết quả của một cuộc đấu tranh để giảm các chi tiêu.
 

Đó là kết quả của việc đặt lại vấn đề của một hệ thống bị ung hoại từ nhiều năm nay, do rất nhiều vụ tai tiếng chung quanh các nạn rửa tiền, hối lộ, các vụ ám sát bí ẩn.  Sau khi công bố bản báo cáo hàng năm đầu tiên vào năm 2013, Ngân hàng Vatican, một ngân hàng dành riêng để lo các công việc của Giáo hội đã công bố bản báo cáo năm 2014 với con số thu lợi kỷ lục 69,3 triệu ơrô, hai mười lần hơn so với năm 2013 (2,3 triệu ơrô). Từ đây, Ngân hàng Vatican bước vào chu kỳ tái cấu trúc để đuổi các bóng ma cũ trong quá khứ. Bản báo cáo cho biết kết quả có được là do sự “thay đổi tích cực trong việc quản lý các hồ sơ tài chánh và giảm chi tiêu các việc ngoại lệ”, trong đường hướng chỉ đạo thẳng của Đức Phanxicô.
 

Đức Phanxicô làm lợi cho Ngân hàng Vatican

Từ năm 2014, Ngân hàng được nhà tài chánh Pháp Jean-Baptiste de Frassu điều khiển, Ngân hàng đã công bố để 55 triệu vào ngân sách và giữ trong quỹ dự trữ 14.3 triệu ơrô. Ngày 31 tháng 12 vừa qua, các tài khoản ròng là 695 triệu ơrô so với 720 triệu của cuối năm 2013. Giám đốc Ngân hàng xác nhận có một sự “cố gắng lớn để loại bỏ thói quen làm việc không minh bạch của Ngân hàng trong quá khứ”. Các kết quả chứng minh cho thấy.
 

Từ tháng 5-2013, có 4614 tài khoản bị đóng
 

Công việc thanh lọc sẽ xong và ý của Đức Bênêđictô XVI là muốn làm “sạch Ngân hàng của Chúa”. Dưới triều giáo hoàng của ngài, Vatican đã bắt đầu có chương trình chống lại nạn rửa tiền, nhất là của mafia. Công việc này lại càng được làm mạnh hơn dưới triều Đức Phanxicô. Từ khi được bầu chọn, ngài đã lên án việc thờ thần tài và việc để của cải cai trị mình thay vì để cho nó phục vụ. Theo bản báo cáo 31 tháng 12 thì Ngân hàng hiện nay có 15.181 khách hàng và đã đóng 4.614 tài khoản từ hai năm nay. 274 tài khoản khác đang được thẩm tra và đang “đóng băng”.
 

“Thánh Phêrô không có tài khoản ở ngân hàng”
 

Các vụ tai tiếng của Giáo hội từ nay đã lui lại đàng sau, sau khi có một chương trình cải cách trong cơ chế. Công việc chỉnh đốn và làm minh bạch vẫn đang còn tiếp tục và ngành tư pháp Ý vẫn đang còn điều tra những dịch vụ mờ ám liên hệ đến Ngân hàng Vatican. Khi lên ngôi, Đức Phanxicô đã tuyên bố tuyên bố “Thánh Phêrô không có tài khoản ở ngân hàng”.
 

Chiến dịch làm sạch Ngân hàng Vatican là một tiến trình lâu dài và chiến lược dài hạn. Nhà Nước Vatican đã bình thường hóa tình trạng thuế vụ với Ý. Hiện nay Ngân hàng quản lý 6 tỷ ơrô và có 15.181 khách hàng. Như thế từ nay Ngân hàng đã được bình thường hóa, để lại đàng sau các tai tiếng của mình. Từ tháng 2 năm nay, các vị có trách nhiệm của Vatican đã theo học nhiều khóa quản trị và tài chánh ở Đại học Latran. Sắp tới một kỳ thực tập cũng được dự trù tổ chức ở một Đại học Mỹ để đẩy xa hơn tiến trình cải cách.
 

 
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch