Đức Phanxicô ‘không thay đổi’ giáo huấn đối với người đồng tính

Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Philippines phản hồi bình luận tìm kiếm sự tha thứ cho cách đối xử với người đồng tính của Đức Giáo hoàng

Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo Philippines nói ở đây không có gì thay đổi trong giáo huấn của Giáo hội lên mối quan hệ đồng giới, mặc dù bình luận gần đây của Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc dục người Công giáo tìm kiếm sự tha thứ cho cách đối xử với những người đồng tính.
 
Phát biểu với các nhà báo trong khi trở về Rôma từ Armenia, Đức Giáo hoàng nói hôm 26 tháng Sáu rằng Giáo hội nên cầu xin sự tha thứ cho cách đã đối xử với người đồng tính.
 
Ngài nói Giáo hội giáo huấn rằng người đồng tính “không bị phân biệt đối xử”.
 
“Điều đó được nhấn mạnh rằng sự nhận lỗi của Đức Giáo hoàng không phải là giáo lý của Giáo hội lên tình trạng tính dục đồng giới”, Cha Jerome Secillano, văn phòng các vấn đề công chúng của hội đồng giám mục Philippines nói.
 
Đức Giám mục Roberto Mallari của San Jose, nói Giáo hội Công giáo ở Philippines không có gì phải xin lỗi cộng đồng đồng tính. “Chúng ta chấp nhận họ ở đây”, ngài nói.
 
Giáo lý của Giáo hội Công giáo nói “hành động tình dục đồng giới là rối loạn bản chất” và gọi họ là “trái với luật tự nhiên”. Thêm nữa, tuy nhiên người đồng tính “phải được chấp nhận với lòng tôn trọng, trắc ẩn và nhạy cảm”.
 
‘Giáp hội Công giáo yêu thương và phục vụ mọi người’
 
Trong thư mục vụ năm 2015, Hội đồng Giám mục Philippines nhấn mạnh khuynh hướng tình dục thu hút người cùng giới không phải là tội.
 
Các giám mục, tuy nhiên, nói hành động tình dục đồng giới là “rối loạn nghiêm trọng và bị xem là ‘tội nặng trái với đức khiết tịnh’”.
 
Đức Tổng giám mục Antonio Ledesma của Cagayan de Oro nói Giáo hội Công giáo tôn trọng nhân phẩm và quyền con người của mỗi cá nhân “bất kể chủng tộc, tính ngưỡng, mức độ thu nhập và khuynh hướng tình dục”.
 
Giám mục Ruperto Santos của Balanga cũng nói, “Giáo hội Công giáo của chúng ta yêu thương và phục vụ mọi người. Giáo hội chúng ta xem người đồng tính là con người”.
 
Sơ dòng Bênêđictô, Mary John Mananzan, nhà lãnh đạo hoạt động về các quyền ở Philippines, nói với ucanews.com rằng những người Đức Giáo hoàng Phanxicô đề cập đến như là đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và người chuyển giới (LGBT) “có nhân phẩm như những người khác”.
 
“Con người nên hối lỗi vì không thừa nhận nhân phẩm và đối xử với họ như là người trụy lạc, xem họ như là lý do để đùa cợt”, Sơ Mananzan nói.
 
Giám mục Gerardo Alminaza của San Carlos đồng ý với Sơ Mananzan, và nói nhiều lần rằng “chúng ta, là Giáo hội có lỗi khi phân biệt con người kể cả những người trong cộng đồng LGBT”.
“Chúng ta biết đôi khi chúng ta mắc lỗi, vì thế chúng ta xin Chúa hay người khác tha thứ”, ngài nói và thêm rằng, chỉ có qua sự tha thứ sự chữa lành mới đến và “sự hòa giải có thể hiện diện”.
Đức Giám mục Alminaza nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô không chỉ kêu gọi xin lỗi người đồng tính mà còn đến với “nhóm người bị tổn thương bởi Kitô hữu không đem Tin Mừng vào đời sống”.
 
“Luôn có những Kitô hữu tốt và xấu trong Giáo hội”, vị giám mục nói.
 
Đức Thánh cha nói hôm 26 tháng Sáu “không chỉ xin lỗi đến người đồng tính bị xúc phạm, còn phải xin lỗi những người nghèo, đến phụ nữ bị bóc lột, trẻ em bị bóc lột sức lao động”.
 
Đặt lời của Đức Thánh cha vào bối cảnh
 
Cha Manuel Catral của Tổng giáo phận Tuguegarao nói lời của Đức Giáo hoàng về quan hệ đồng giới nên được đặt vào bối cảnh cụ thể.
 
“Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, câu hỏi làm sao trở thành động lực để mục vụ tiếp cận được vấn đề của sự phân biệt”, ngài nói.
 
Cha Emmanuel Montes của Giáo phận Iba nói “đào sâu hơn …. đối thoại nên theo sự hối lỗi của Giáo hội”.
 
“Tôi nghĩ bình luận của Đức Thánh cha không trực tiếp chỉ vào giáo huấn tính dục đồng giới, nhưng sự thừa nhận cơ bản phẩm giá con người mà nó bị xúc phạm, một cách khiêm nhường là xin tha thứ”, Cha Rico John Bilangel dòng Chúa Cứu Thế phát biểu.
 
Ngài nói có nhiều người đồng tính nam và đồng tính nữ hiến dâng cuộc sống cho bác ái và phục vụ trong Giáo hội và xã hội nhưng họ bị xét đoán vì khuynh hướng tình dục.
 
“Phải chăng cần thiết xin sự tha thứ từ họ?”, vị linh mục hỏi.
 
Joe Torres từ Manila, Philippines/ 
UCAN