Đức Hồng Y Vincent Nichols không khích lệ các linh mục cử hành thánh lễ trong tư thế ad orientem

Đức Hồng Y Vincent Nichols đã viết cho các linh mục trong tổng giáo phận Westminster trong đó ngài khuyên các linh mục đừng cử hành Thánh Lễ trong tư thế quay về hướng đông.

VincentNichols.jpg

Đức Hồng Y Vincent Nichols

Thông điệp này được gởi cho hàng giáo sĩ thuộc tổng giáo phận Westminster chỉ vài ngày sau khi người đứng đầu về phụng vụ của Vatican là Đức Hồng Y Robert Sarah mời gọi các linh mục cử hành Thánh Lễ quay về hướng đông từ Mùa Vọng trở đi.

Đức Hồng Y Sarah đã thuyết trình tại hội thảo về Phụng Vụ Thánh tại London.

Sau lời kêu gọi của Đức Hồng Y Robert Sarah, Đức Hồng Y Nichols viết cho các linh mục nhắc nhở họ rằng “Quy Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rôma, đã được phê chuẩn bởi thẩm quyền cao nhất trong Giáo Hội, khẳng định nơi đoạn số 229 rằng ‘bàn thờ cần phải được xây cách tường, sao cho có thể đi vòng quanh bàn thờ dễ dàng và rằng Thánh Lễ có thể được cử hành ở đó quay mặt về phía cộng đoàn, bất cứ khi nào có thể. Hơn nữa, bàn thờ cần phải được đặt ở vị trí trung tâm thật sự mà toàn thể cộng đoàn tín hữu hướng về một cách tự nhiên. Bàn thờ thường là cố định và được thánh hiến.”

Trong khi ghi nhận rằng Bộ Phụng Tự đã xác nhận vào năm 2009 rằng hướng dẫn này vẫn cho phép Thánh Lễ được cử hành quay về hướng đông, Đức Hồng Y viết: “Nhưng bộ cũng ‘tái khẳng định rằng vị trí hướng về cộng đoàn xem ra là thuận tiện hơn xét vì việc đối đáp trở nên dễ dàng hơn’. Do đó, những mong đợi được thể hiện ở đoạn 229 Quy Chế Tổng Quát vẫn có hiệu lực bất cứ khi nào Hình Thức Thông Thường của Thánh Lễ được cử hành”.

Đức Hồng Y Nichols nói rằng Thánh Lễ không phải là thời điểm để các linh mục “thể hiện sự ưa thích hay ý riêng của mình”, và “như đoạn cuối của Quy Chế Tổng Quát cũng nói rất rõ là ‘Sách Lễ Rôma, dù cho có sự đa dạng về ngôn ngữ và với một số khác biệt về tập quán, cần phải được bảo vệ như là một khí cụ và một dấu chỉ nổi bật về sự toàn vẹn và hiệp nhất của Nghi Lễ Rôma’ (399)”.

Sau cuộc hội thảo về Phụng Vụ Thánh vào tuần trước, Đức Hồng Y Sarah đã có một cuộc viếng thăm cá nhân Đức Hồng Y Vincent Nichols.

Trong khi đó, Cha Antonio Spadaro, một cố vấn của Đức Giáo Hoàng và là biên tập viên của một tạp chí có tầm ảnh hưởng là tờ La Civiltà Cattolica cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài dành cho Thánh Lễ hướng về cộng đoàn trên Twitter.

Sau khi những lời bình luận của Đức Hồng Y Sarah được loan đi rộng rãi, cha Spadaro đã tweet lại những lời trích dẫn từ Quy Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rôma, như: bàn thờ cần phải được xây dựng cách tường, để có thể đi vòng quanh bàn thờ dễ dàng và rằng Thánh Lễ có thể được cử hành ở bàn thờ quay hướng về phía cộng đoàn” và “linh mục, quay về phía cộng đoàn giang tay ra và rồi chắp tay lại, mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện”.

(Đặng Tự Do, VCN 12.07.2016)