Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kỷ niệm 25 năm Giám mục tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

Chiều ngày 06.10.2016, tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, các Giám mục thuộc 26 Giáo phận đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Giám mục của ngài. 

Cha TĐD Inhaxiô Hồ Văn Xuân đón tiếp các Đức Giám mục. Thánh lễ trọng thể do ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế. Đồng tế với ngài có các Đức giám mục, quý cha Hạt trưởng, quý cha thuộc Đại Chủng viện và Trung tâm Mục vụ. 

Trước Thánh lễ, ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc chúc mừng ngày lễ kỷ niệm 25 năm Giám mục ĐHY Phêrô và kinh dâng ngài món quà đơn sơ của cộng đoàn dân Chúa.

ĐHY cảm ơn và ước mong quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ chăm sóc đoàn chiên TGP Hà Nội.

Ảnh: Vĩnh Thân

Xin click vào hình để xem hình phóng to

Nguồn tin: TGP Sài Gòn